Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jiří Voskovec, Jan Werich: Osel a stín

Jiří Voskovec, Jan Werich: Osel a stín


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jan Werich Jiří Voskovec

Životopisy spisovatele: Jan Werich Jiří Voskovec

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce za pomoci úryvků z díla seznamuje s obsahem hry Osel a stín Jiřího Voskovce a Jan Wericha. Upozorňuje také na vyznění hry jako výzvy k boji proti hrozbě fašismu.

Obsah

1.
Postavy
2.
Děj
3.
Poselství

Úryvek

"Hlavní postavy
• Skočdopolis - oslař
• Nejezchlebos - zubař
• Hippodromos - obhájce zubaře
• Kontokorentos - zástupce oslaře (žalobce)
• Paprikides - soudce

Obsah
Děj této divadelní hry se odehrává v městě Abdéře v neurčité době. Prolínají se zde období antiky s moderní dobou plnou všech možných vymožeností jako jsou např. auta. Důkazem je následující pasáž (strana 42):
"Děkuji vám. Jak žijete? Hůř než za vašich časů. Letos na příklad už nevyplácíme dividendu. Prosím vás, vždyť otroci z vašich líhní jdou na dračku. To se jenom zdá. Dvakrát tolik se mi jich rodí a ti zůstávají na sklad. Zavřeli nám hranice. To je hrozné. Takové kvalitní zboží! Ten váš poslední otrok, typ 33, za 99 drachem, dělá zázraky. Mám ho v kuchyni. Vaří, peče, smaží, myje nádobí a málo jí. Copak technicky děláme úžasné věci. Všechno kazové zboží se hází z Tarpejské skály. Příští měsíc hodím na trh lidový typ otroka, 69 drachem, arijský typ, analfabet, ale s předvojenskou výchovou, 69 drachem, ale co je to platné, mne stojí 75 drachem. Jak je to možné? Nadvýroba. Víc se jich rodí, než jich stačím prodat. Malá poptávka, zavřené hranice, je to jedno k druhému. Krise."
Abdéra je sužována chudobou a o moc zde soupeří dva velcí političtí rivalové. Hippodromos, který se zastává převážně chudých lidí a Kontokorentos, "výrobce" otroků a velký zastánce nejbohatších vrstev. V této době do města přijíždí zubař Nejezchlebos, který si zde chce vyzvednout dluhy od svých pacientů. Ti však nemají peníze ani na jídlo, natož pak pro zubaře a jakmile se dozvědí o jeho příchodu utečou z tržiště pryč. Nejezchlebos se tak ocitá ve špatné situaci, protože nemá na zaplacení cesty oslaři a snaží se s ním tudíž nějak dohodnout. To se mu nakonec podaří. Dohodnou se, že se oba vrátí zpět do Athén a večer si o peníze zahrají kuželky. Oba si však nejdřív chtějí odpočinout. Jelikož je velmi parný den, požádá Nejezchlebos Skočdopolise, aby trochu postrčil osla a on si mohl lehnout do jeho stínu. Ten jeho požadavek splní, ale potom žádá o 1 drachmu navíc za to, že mu poskytl jeho osel stín. Nejezchlebos samozřejmě nesouhlasí a obhajuje se tím, že stín patří všem, stejně jako slunce, které je jeho příčinou. Skočdopolis však tvrdí, že původcem stínu je osel, který je jeho majetkem a tudíž i stín je jeho majetek. Jejich rozepře začne budit pozornost u lidí a tržišti. Chudí lidé stojí svorně na straně Nejezchlebose, ale místní "smetánka" v čele s Kontokorentosem se tvrdě staví na stranu Skočdopolise. Toho využívá odvěký rival Kontokorentose - Hippodromos. Celý tento spor se dostane až k místnímu soudu. Původně se obě strany soudily o 20 drachem, ale soudce každé straně vyměřil pokuty 500 drachem za to, že neměli povolení k podnikání. Tím ztrácí Skočdopolis i Nejezchlebos na soudní při zájem a chtějí se usmířit. Tomu však brání jejich zástupci, kteří v tomto případě vidí šanci, jak se zviditelní a dostanou k moci. Skočdopolis i Nejezchlebos jsou vsazeni do vězení a soud je odročen. Kontokorentos spolu se svým přítelem Rekordiklem se snaží vymyslet lest. Pomůžou Nejezchlebosovi z vězení s úmyslem ho ráno vylákat na radnici, kterou by potom zapálili a vše svedli na něj. Tím by vyhrál spor Skočdopolis a Hippodromos by byl zničen. Nejezchlebose sice ukryjí v Rekordiklově domě, ale situace se jim začíná vymykat z rukou, ve chvíli, kdy sem začinájí chodit různí lidé. Zvláště pak milenky Rekordikla. Jednou z nich je manželka jeho přítele Kontokorenta. Navíc ještě netuší, že Nejezchlebos a Skočdopolis se již usmířili a Skočdopolis se ukrývá také v Rekordiklově domě. Ti dva navíc vyslechnou mnoho důležitých věcí o korupci, podvádění a podobně a vše vyzradí soudci. Pak se rozhodnou, že nejjednodušší způsob bude, když osla zabijí. Nejdřív toho není ani jeden z nich schopen, ale pak mu zavážou oči a podříznou ho. Když soudce, Hippodromos a Kontokorentos zjistí, že ti dva osla podřízli, snaží se ho zachránit, protože to je vlastně předmět jejich sporu a bez něj by byl soud ukončen. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5110ead7e59aa.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
J_Voskovec_J_Werich_Osel_a_stin.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse