Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Johan Wolfgang Goethe: Faust

Johan Wolfgang Goethe: Faust


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Johann Wolfgang Goethe

Životopisy spisovatele: Johann Wolfgang Goethe

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátká životopisná data Johana Wolfganga Goetha, shrnutí děje jeho díla Faust, výčet hlavních postav, i autorův názor.

Obsah

1.
Autor
2.
Hlavní postavy
3.
Děj
4.
Autorův názor

Úryvek

“ Faust I.
Johan Wolfgang Goethe

Johan Wolfgang Goethe se narodil 28. 8. 1749 ve Frankfurtu a zemřel 22.3. 1832 ve Výmaru. Byl synem císařského rady Johana Caspara Goethe. V letech 1765-68 studoval práva v Lipsku, které pro vážné onemocnění přerušil a dokončil je až v roce 1771 ve Štrasburku. Roku 1782 je povýšen do šlechtického stavu. Goethe se však cítí omezován dvorskými poměry, a proto vykoná svou první cestu do Itálie. Až do této doby se v Goetheho díle výrazně projevuje vliv hnutí Sturm und Drang, avšak po cestě do Itálie, kterou ztvárnil v díle Italská cesta, začíná hledat "nový esteticko-etický ideál". Po návratu v roce 1788 se uvolňuje ze všech veřejných funkcí. Zúčastnil se jedné z bitev Velké francouzské revoluce, a to jako člen vévodského doprovodu. V letech 1785-1823 je Goethe častým hostem v Karlových Varech a Mariánských Lázních.
Mezi Goetheho nejvýznamnější díla patří:báseň Prométheus, veršované drama Goetz von Berlichingen, která pojednává o selském povstání, román Utrpení mladého Werthera, psaný formou dopisů a deníkových záznamů. Dále pak Torquato Tasso o osudu italského renesančního básníka a samozřejmě dvoudílná tragédie Faust.

hlavní postavy knihy: Faust
Mefistofeles (ďábel)
Markétka

Nespokojenému Faustovi, toužícímu po věčném životě a novém poznání nabídne Mefistofeles své služby. Za to mu Faust slibuje duši, jestliže dosáhne uspokojení. Aby však odvrátil Fausta od touhy po vědění, pokouší se ho Mefistofeles zlákat svody světa. Mefistofeles Fausta omladí, provádí ho veselými studentskými pitkami a také mu pošle do cesty mladou měšťanskou dívku, Markétku. Do té se Faust zamiluje a nařizuje Mefistelovi, aby mu ji přivedl. Mefistofeles se seznámí s Markétčinou sousedkou a přes ní domluví schůzku s Faustem. Markétka se do něj také zamiluje.

Po smrti Markétčiny matky se objevuje Markétčin bratr Valentin. Ten se dostane, kvůli Markétce do sporu s Faustem, který ho v souboji zabije. Poté Markétka propadá zoufalství a utopí své a Faustovo dítě. Za to je odsouzena k trestu smrti a v žaláři čeká na popravu. Faust se jí ještě pokouší dostat ven z žaláře, ale Markétka se zbláznila a nechce.
Faust se mi líbil i přesto, že je napsán ve verších. Překlad je velmi zdařilý a tak se i velmi lehce četl."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: litx0047.zip (25 kB)
Nezabalený formát:
Goethe_Faust.doc (161 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse