Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Johann Wolfgang Goethe: Faust

Johann Wolfgang Goethe: FaustKategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Johann Wolfgang Goethe

Životopisy spisovatele: Johann Wolfgang Goethe

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s obsahem dramatu Faust od Johanna Wolfganga Goetha. Nejdříve charakterizuje hlavní postavy, poté se věnuje popisu děje.

Obsah

1.
Charakteristika postav
2.
Popis děje

Úryvek

"Hlavní postavy:
Faust - Jde o postavu skutečnou, jejíž existence je historický doložena. V příběhu se jedná o lékaře, který se chce stát nemrtelným, a proto se věnuje nejen medicíně, ale také hledá ve světě duchů a kouzel. Během příběhu se zamiluje do sličné dívky Markétky.
Mefistofeles - je ďábel. Spojil se s Faustem prostřednictvím proměny v psa, protože chce získat jeho duši, ale musí Faustovi vyplnit jeho prání. Putují spolu po světě, a když Faust pozná Markétu musí Mefistofeles přiloži ruku k dílu, aby ji pomohl získat
Markétka - chudá, ale velice pěkná dívka, do níž se Faust zamiluje. V přítomnosti Mefistofela cítí ve vzduchu zlo, ale přesto lásku opětuje

"Teal" Faust si přivedl domů malého psa, aniž by tušil, že jde o ďábla Mefistofela. Ten se promění ve svou pravou podobu a rozmlouvá s Faustem, který se jej ani nezalekne, protože již dávno bylo jeho přáním věnovat se magii a dostat se do spojení s duchy. Při příští návštěvě Mefisto- fela mu Faust upíše svou duši a vše zpečetí krví. Mefistofeles provádí Fausta světem, ukazuje mu svou čarovnou moc a slouží svému pánovi. Mefistofeles chce Faustovi splnit jeho velké přání, sen o nesmrtelnosti. Dovede jej ke staré čarodejnici, která mu uvaří nápoj nesmrtelnosti. Jednoho dne potkají Faust a Mefistofeles na ulici hezkou dívku Markétku, do níž se Faust na první pohled zamiluje a chce získat její srdce. Proto podstrčí Mefistofeles do truhly v Mar- kétčině světnici skříňku s různými šperky. Ale matka Markétky hned pozná čertovinu a skříň- ku daruje církvi. Když zde Mefistofeles zanechal druhou skříňku, kterou našla Markétka, již se to matka nedozvěděla. Faust se přes Markétčinu sousedku Marii ke své vytoužené lásce dostane a získává její lásku. Faust a Mefistofeles jdou ulicí za Markétkou, ale potkají jejího bratra, který nesouhlasí s jejich vztahem. Faust s Valentinem se dostávájí do sporu a Valentin probodnut umírá. Když se Faust později dozví, že Markétka je v žaláři a má zemřít, chce ji osvobodit. Ta však nechce z vězení odejít a připadá si jako ve snu. Je velice nešťastná neboť zabila své dítě. Faust ji zanechává v žaláři a Markétka je popravena. Faust je zdrcen, ale čas mu pomáhá, aby trochu zapomněl. Musí něco podniknout, a proto se vydává s Mefistofelem do vzdálené země. Zde společně zachrání zdejšího pano- vníka. Ten daruje Faustovi kus své země. Faust si začne stavět své město. Bohužel oslepne. Když se již blíží smrt, řekne Faust tato slova: "Tehdy bych snad poprvé v životě řekl. Okamžiku jsi tolik krásný neprchej!" Faust umírá. Mefistofeles čeká na jeho duši. Jelikož ji však získal podvodem a protože Markétka se přimluvila u andělů, je Faustova duše zachrá- něna a Faust může žít v klidu v nebi."

Poznámka

Tato práce obsahuje překlepy.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49a968d69a039.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Goethe_Faust.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse