Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 524 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2718 prací zdarma.

Poradíme vám

John MiltonKategorie: Životopisy spisovatelů, Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Životopisy spisovatele: John Milton

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek básníka Johna Miltona.

Obsah

1.
John Milton

Úryvek

"Milton John (1608 – 1674)

John Milton byl anglický básník, zakladatel moderního eposu a mluvčí anglické revoluce. Podnikl studijní cesty po Francii a Itálii. Po návratu se z něj stal stoupenec a rádce revolučního vůdce O. Cromwella a po popravě krále i jeho “sekretářem pro cizí jazyky” s povinností obhajovat revoluci v zahraničí.
Celkem napsal 25 anglických a latinských traktátů zabývajících se revolučními reformami a obhajujících svobodu tisku, revoluci nebo přednosti republikánského zřízení
Po obnovení monarchie (1660) vytvořil v ústraní své největší dílo, epos Ztracený ráj, v němž spojil příběh o pádu člověka založený na nedogmaticky chápaném biblickém mýtu s reflexívní poezií, jež zachycuje mytologické postavy v psychologické hloubce. Vytvořil nový básnický obraz kosmu, jehož součásí jsou lidské srdce, rozum a obraznost.
Další epos Ráj opět nabytý zpracovává biblický námět Kristova pokušení.
Hrdinská tragédie Samson Agonistes (Samson bojující) čerpá ze Starého zákona a vytváří paralelu mezi hrdinovým osudem a básníkovou nezdolností v utrpení. "

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x521f7339ae123.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
J_Milton.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse