Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 569 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2738 prací zdarma.

Poradíme vám

Josef HoraKategorie: Životopisy spisovatelů, Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Další díla spisovatele: Hora Josef

Životopisy spisovatele: Hora Josef

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek básníka Josefa Hory.

Obsah

1.
Josef Hora

Úryvek

"Hora Josef (1891 – 1945)
Josef Hora byl významný český básník, literární kritik, překladatel a publicista. Pocházel ze selské rodiny, vystudoval sice práva, ale věnoval se žurnalistice. Po roce 1921 se stal programovým mluvčím české proletářské a expresionistické poezie. Hora má osobité místo mezi tvůrci proletářské poezie. Nepíše poezii hesel a výzev jako S. K. Neumann, není ani chlapecky upřímný jako Jiří Wolker. Jeho vztah k dělnictvu je motivován především eticky. Má úctu k dělníkově práci a trpí jeho hmotným ponižováním. Hora byl ovšem také autorem reflexívní lyriky času a rozjímání, do níž zpočátku vtěloval své společenské a sociální postoje.
Básně – symbolistně laděná básnická sbírka, autorova prvotina
Strom v květu – oslava života, lásky, civilizace, výraz souznění s přírodou
Pracující den, Srdce a vřava světa – typické sbírky proletářské poezie. Spojuje v nich sociální a náboženské aspekty, revoluci i lásku. Formálně navazuje na poezii Jiřího Wolkera
Bouřlivé jaro – do básní již Hora vnáší aktuální politické odkazy, sbírka má více revolučních motivů
Itálie – básnický cestopis
Struny ve větru, Tvůj hlas – přechod autora k reflexivní lyrice, jejíž hlavním tématem je čas
Máchovské variace – plynoucí čas zde již nabývá konkrétní podoby, celé dílo je soustředěno k uctění památky Karla Hynka Máchy
Domov, Jan Houslista – vlastenecky laděná díla"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x521652cc23844.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
J_Hora.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse