Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Josef Škvorecký: Tankový prapor

Josef Škvorecký: Tankový praporKategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Josef Škvorecký

Životopisy spisovatele: Josef Škvorecký

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje životu a dílu českého prozaika Josefa Škvoreckého, převážně jeho komediální knize Tankový prapor. Nejprve uvádí Škvoreckého životopis, poté jmenuje i ostatní významná díla. Popisuje fungování vydavatelství v Torontu. Charakterizuje jeho nejznámější dílo Tankový prapor, včetně postav, a krátké ukázky.

Obsah

1.
Profil
2.
Tankový prapor
3.
Ukázky
4.
Bibliografie

Úryvek

"V roce 1969 odjel do Ameriky a po krátkém stipendijním pobytu v Kalifornii se usadil v Torontu v Kanadě, kde se živí jako profesor angloamerické literatury na Erindale College Torontské university. Žije tam dosud, v posledních letech tráví zimy na Floridě. V roce 1971 jeho žena Salivarová a Škvorecký založili nakladatelství Sixty-Eight Publishers (nebo Nakladatelství 68), které se zařadilo mezi přední československá exilová nakladatelství. Začalo vydávat jak české originály tak anglické překlady děl Škvoreckého (Prima sezóna, Zbabělci, Konec nylonového věku, Tankový prapor - 1. vydaná kniha tohoto nakladatelství v roce 1971), tak vzápětí i knihy českých a slovenských autorů, tehdy v Československu zakázané, a tedy přístupné jen české a slovenské obci v USA, Kanadě a jinde mimo blok komunistických států. Odtud se knihy dostávaly do komunistické vlasti. V roce 1985 vyšla u 68-publishers Kunderova Nesnesitelná lehkost bytí. Jeho poslední publikací byl sborník Zdeny Salivarové-Škvorecké Osočení. Dopisy lidí ze seznamu., vydaný v lednu 1993, a jako druhé vydání v roce 2000 v nakladatelství Host.
Do literatury vstoupil poezií s prvky civilismu a povídkami. Ohlas však vzbudili až Zbabělci, první část pentalogie s autorovým alter-egem Dannym Smiřickým coby hlavní postavou. Tato je nejvýraznější Škvoreckého literární počin – podává ucelené svědectví o české společnosti od 2. světové války po autorovy zkušenosti z exilu (další části: Tankový prapor, Mirákl, Prima sezóna a Příběh inženýra lidských duší). Tento román byl však vydán až v roce 1958, protože vůči němu byla rozpoutána štvavá kampaň komunistickým režimem a dílo zabaveno stalinistickou cenzurou. Významná je i Škvoreckého překladatelská činnost. Překládal a doslovy opatřoval díla předních moderních amerických autorů – Chandlera, Hemingwaye, Faulknera, Lewise, Jamese aj.

Tankový prapor (napsáno 1954, vydáno v Torontu 1971 a v Praze 1990):
Román zachycuje příběhy mladých mužů a studentů, často i universitních s diplomem, kteří byli odvlečeni základní vojenskou službou na vojnu, aby se zde učili obraně státu a lidu. Škvorecký celý příběh vypravuje velice poutavě a realisticky, najdeme zde četné nadávky a Škvoreckého komentáře k různým situacím a epizodám, vysvětlení naopak situací nepřehledných a především, tento román byl evidentně napsán jako jakýsi druh pomsty za těch dlouhých a povinných 24 měsíců vojny, plus dalších 6 nedobrovolných nadstavbových, během kterých se učil velet posádce sovětského tanku T-34. To sebou samozřejmě přineslo mnoho humorných situací, některých méně humorných a některých naprosto neuvěřitelně odsouzeníhodných scének. Přestože je zřejmé, že takto se chtěl Škvorecký pomstít, vytvořil dílo velmi realistické těm podmínkám dávno minulým"

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Celý životopis přejímá ze zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C5%A0kvoreck%C3%BD.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4989e23ab5bab.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Skvorecky_Tank_prapor.doc (82 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse