Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Josef Toman: Sokrates

Josef Toman: Sokrates


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Josef Toman

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o ději knihy Sokrates od Josefa Tomana. Stručně převypravuje Sokratův život od narození až do smrti a věnuje se jeho názorům. Zabývá se i osudy krále Alkibiada, Sokratova žáka a přítele.

Úryvek

„Alkibiadés tak neučinil a prchl. Samotná vlast, kterou tolik miloval, jej zradila. Hluboce jej to ranilo a vzplanul k ní nenávistí. Dal se na stranu Sparty. Sokrates byl těmito činy velmi zarmoucen, ale chápal jeho počínání. V Athénách zatím vládla oligarchie. – Nastal všeobecný úpadek. Alkibiadés se vrátil po čase zpět, hlavně kvůli své milé Timandře, a usadil se s ní ve Frygii. Po nějaké době byl nepřátely zabit.
Sokratova rodina přežívala v chudobě, a to jěště za přispění Sokratových přátel. Sokrates, jako učitel totiž ani od těch nejbohatších žáků nebral peníze. Ve stáří byl Sokrates za svou celoživotní dřinu, rozdávání moudrosti, veselosti, uměřenosti, snahu učinit druhého lepším, odměněn zradou některých svých přátel a bývalých žáků, zvláště oligarchistů. Obvinili jej, že neuznává státem uznané bohy a zavádí božstva nová, dále pak, že kazí mládež.
U soudu Sokrates objasnil „nové božstvo“ Bylo to jeho daimonium. Sokratův vnitřní hlas. Athéňané dospěli k názoru, že toto daimonium není zlé. Avšak Sokratovi nepřátelé jej chtěli zničit stůj co stůj, proto o něm mluvili jako o rozsévači zhoubných myšlenek, jehož semena se uchytnou v mnoha mladých duších.
Sokrates prohrál. Byl odsouzen k smrti vypitím číše jedu. Na měsíc jej však od rozsudku uchránilo zasedání Délského spolku, během něhož nemohl být žádný rozsudek vykonán. Přátelé mu zosnovali útěk. On však neutekl. Znamenalo by to, že vše, co během života hlásal byla lež. Proto s myšlenkou, že až zemře, přesto bude žít někde dál, vypil za přítomnosti přátel číši jedu a umírá.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a80435e73959.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Toman_Sokrates.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse