Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 569 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2738 prací zdarma.

Poradíme vám

Jules Verne


Kategorie: Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Další díla spisovatele: Jules Verne

Životopisy spisovatele: Jules Verne

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o stručnou úvahu o autorovi a jeho díle s uvedením některých biografických a faktografických údajů.

Obsah

1.
Vernova první díla
2.
Fantastické romány
3.
Popularita románů
4.
Výtky kritiků
5.
Obecná charakteristika Vernova díla

Úryvek

Mezi hrdiny románů Julese Verna nám dnes velmi chybí ženy. Verne o nich psal málo a s despektem, který ale bohužel přetrval v literatuře ještě dlouho po Vernově smrti v roce 1905. Mohlo to být také tím, že Vernovy knihy jsou primárně určeny mládeži (i když je vždy četli a čtou i dospělí) a autor, držící se tehdejší dvojí morálky, nechtěl „příliš rozněcovat fantazii dospívajících chlapců“.
Verna dnes řadíme k představitelům tzv. realistické science-fiction. Svoje hrdiny posílá na Měsíc v dělostřeleckém náboji na rozdíl od svého současníka Herberta George Wellse, který k tomu volí antigravitaci či průnik paralelních vesmírů.
Vernovy romány jsou většinou politicky neutrální, jako Francouz fandí Francouzům a neodpustí si rýpnutí do jejich věčných rivalů, Britů, (proti kterým bojuje jeho kapitán Nemo, Ind, mstící smrt své rodiny), po prohrané válce s Pruskem paroduje v Ocelovém městě německý militarismem apod. Proto mohly, na rozdíl od jiných autorů, vycházet v minulosti Vernovy knihy i u nás. Velká většina jeho románů vyšla v průběhu 50. a 60. let ve vázané formě s nádhernými původními ilustračními rytinami.
Jules Verne snad nejvýznamněji ze spisovatelů 19. století přispěl k popularizaci vědy a techniky, četly a čtou ho generace minulé i současné a pokud se naučí kromě klikání myší i číst, tak ho zřejmě budou číst i generace budoucí. Vernovu historickou literární roli snad nejlépe ilustruje, že první ponorka na jaderný pohon, která v 50. letech 20. století podplula arktický polární ledovec se symbolicky jmenovala Nautilus."

Poznámka

Referát do předmětu Český jazyk a literatura na SŠ.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ab6c8f08b6c8.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Jules_Verne.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse