Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jules Verne: Tajuplný ostrov

Jules Verne: Tajuplný ostrovKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jules Verne

Životopisy spisovatele: Jules Verne

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Tajuplný ostrov, jehož autorem je Jules Verne.

Obsah

1.
Jules Verne: Tajuplný ostrov

Úryvek

"Tajuplný ostrov
Verne Jules
Rozsáhlé dílo francouzského spisovatele-vizionáře není třeba, na rozdíl od děl mnoha jeho součastníků, příliš představovat. Mnoho Vernových románů dosáhlo velké popularity a stalo se předlohou pro četné filmové, divadelní či rozhlasové adaptace. Nyní se již soustřeďme na knihu Tajuplný ostrov.
Uprostřed války Severu proti Jihu se v zajateckém táboře v Richmondu setkávají všichni hlavní hrdinové - inženýr Cyrus Smith se svým černošským sluhou Nabuchodonosorem (oslovuje jej Nab), zpravodaj Gedeon Spilett a námořník Pencroff se svým svěřencem mladým Herbertem Brownem. Nesmíme zapomenout ani na inženýrova psa Topa. Všichni pobývají ve městě, které kontroluje Konfederace, nedobrovolně a rádi by se dostali zpět na sever, do řad Unie. Během svého nuceného pobytu se navzájem poznají a společně hledají možnost úniku. Výbornou příležitost jim poskytne přílet průzkumného balónu. Naši hrdinové neváhají a bez ohledu na bouřlivé počasí se jedné noci balónu zmocní a vzdušnou cestou prchají z Richmondu. Jenže bouře se nakonec ukáže být příliš silná, a tak po nervy drásajících okamžicích nad mořem nakonec balón padá na břeh neznámé pevniny.
Dobrodružství může začít. Hned při přistání ztrácí skupinka na určitou dobu jednoho svého příslušníka, Cyruse Smitha, který byl tvrdým přistáním vržen do vln oceánu. Zbylí přátelé se jej pokouší nalézt a současně pokoušejí řešit svoji nenadálou životní situaci. Po nějaké době je Smith nalezen - díky psu Topovi. Zachránce udiví, že bezvědomého inženýra nalezli tak daleko od pobřeží. Jakmile se Smith zotaví, pustí se rázně do příprav záchrany trosečníků, pro něž se díky značným znalostem a přirozené autoritě stává téměř vůdcem. Po nalezení improvizovaného přístřeší, zajištění potravy sběrem vajec a lovem ptáků a rozdělání ohně je nutné zjistit, zda balón se svými pasažéry ztroskotal na pevnině, či ostrově. Poté, co zdolají nejvýše položené místo v okolí, bývalou sopku, se k své nelibosti přesvědčí, že se nacházejí na ostrově. Nic však nemůže nalomit odhodlání inženýra Smithe, a tak se trosečníci se situací smiřují a hledí se zařídit tak, aby na ostrově mohli strávit pravděpodobně dlouhý čas (do svého nalezení). Nejdříve však pokřtí „svůj“ ostrov na ostrov Lincolnův.
Smith využívá svých znalostí a měří zeměpisné parametry ostrova. Hrdinové postupně objevují jeho přírodní bohatství a především díky géniovi inženýra Smithe jsou schopni patřičně je využít. Stávají se cihlaři, hrnčíři, kováři, lovci …, a přitom stále myslí na svoji záchranu. Blížící se zima osadníky (jak se sami začnou nazývat) donutí hledat lepší obydlí. Protože jsou schopni vyrobit si trhavinu, postaví své sídlo ve skalní stěně s chráněným přístupem před vodou a zvěří. Obydlí nazvou Granit-House neboli Žulový palác. Pencroffovi se daří vyrobit z kůry člun, na kterém potom brázdí vody podél pobřeží ostrova. Při jedné plavbě nalézá ve vlnách bednu obsahující mnoho věcí, kterých osadníci mají zapotřebí. Vedle nástrojů a nářadí je to šatstvo, přístroje (kompas, sextant, teploměr, fotoaparát…) a především palné zbraně. Pobyt osadníků se nyní stává komfortnějším. Díky nalezenému nářadí je Pencroff schopen postavit loď schopnou plavby na delší vzdálenosti. Brzy má příležitost ji vyzkoušet - to když ve vlnách objeví lahev se zprávou od trosečníka, který se nachází na ostrově v sousedství ostrova Lincolnova. Pencroff se společně se Spilettem a Harbertem vydává na onen ostrov a přiváží zpět velmi zbídačeného námořníka. Díky velké starostlivosti všech nakonec nešťastník přichází k sobě a vypráví jim svůj příběh.
Ukáže se, že námořník se jmenuje Ayrton, a že byl na ostrov vysazen úmyslně za trest, neboť spáchal jakýsi zločin. Svého činu však velmi litoval a také kvůli němu mnoho vytrpěl, tudíž mu přátelé uvěří a stává se dalším členem ostrovní komunity. Ayrton popírá, že by byl do moře hodil nějakou zprávu. Čas jde dál, osadníci pokračují v úspěšné kolonizaci ostrova stejně jako pokračují i podivně náhodné události. Smith a Spilett nad tím začínají hloubat. Bude tomu již dva roky, co jsou přátelé uvězněni na ostrově, když k jeho břehům připlouvá loď. Osadníci tím nejsou vůbec nadšeni, neboť podle černé vlajky usuzují, že jde o plavidlo námořních lupičů. Domněnka se ukáže být pravdou a během chvíle se na ostrově rozhoří konflikt. Obklíčení osadníci jsou však nečekaně vysvobozeni nepochopitelným výbuchem nepřátelského plavidla. Smith se Spilettovi svěří s hypotézou, že výbuch byl způsoben torpédem.
Několika pirátům se podaří výbuchu uniknout. Zaútočí na osadníky a vážně zraní Harberta, pak jsou však „trestnou“ výpravou nalezeni mrtvi na břehu jezera ve vnitrozemí ostrova. Jako by starostí nebylo dost, začíná se sopka probouzet opět k činnosti. Největší překvapení ovšem osadníky čeká jedné bouřlivé noci - tehdy se jim odhalí strůjce záhadných „náhod“, které jim tolik pomáhaly. Je to samotný kapitán Nemo, muž stojící mimo zákon, velitel podmořského člunu Nautilus. Naši přátelé jsou svědky posledních chvil nemocného kapitána, jehož ponorka před časem zůstala uvězněna v podmořském přístavu pod Lincolnovým ostrovem. Sopka vybuchuje a rozmetá ostrov, jehož trosky kapitána pohřbívají. Skupinka přátel je uvězněna na malém skalním výčnělku, pozůstatku ostrova. Když již pozbydou veškeré naděje na záchranu, objeví se na obzoru loď a vrátí trosečníky civilizaci.
Zkusme se zamyslet nad příčinami popularity románu. Kniha je jakousi syntézou oblíbených prvků z díla Julese Vernea. Hlavní námět příběhu, zápas o přežití v neznámém a exotickém prostředí, osvědčuje svoji atraktivitu již od dob Defoeova Robinsona Crusoa. Podobná témata užíval Verne ve svém díle často. S přírodou bojují o přežití studenti Charmanovi školy (Dva roky prázdnin), do nitra neprozkoumané krajiny proniká patnáctiletý kapitán nebo členové výpravy Bascarcovy. Kým jiným než uvězněným trosečníkem je novinář zavlečený na ostrov, který ukrývá vynález zkázy atd. Racionalita, znalosti a humanistický pohled na svět hlavních hrdinů, jež bojují proti nepřízni osudu, činí z Tajuplného ostrova snad nejsofistikovanější verneovku. Snad i proto jsou čtenářsky tak zajímavé ony pasáže, které líčí další a další nápady hrdinů vedoucí k pokoření nepřejících podmínek. Této fabulační výstavbě odpovídá i volba hrdinů. Kolektivní hrdinové se ve verneovkách vyskytují poměrně často (Dva roky prázdnin, Podivuhodná dobrodružství výpravy Bascarcovy, Patnáctiletý kapitán), postavy z takovýchto skupin většinou charakterizuje jedna převažující vlastností, díky které jsou v určitém okamžiku své skupině prospěšní - např. Gedeon Spilett je odvážný a umí dobře střílet, Harbet zvídavý a zná dobře přírodopis atd. Mezi členy skupiny však vždy jeden vyčnívá. Je to vzorový jedinec po všech stránkách prokazující mimořádné kvality intelektuální i morální. Většinou se stává vůdcem skupiny a nalézá správná řešení problémů. Zde je to bezpochyby Cyrus Smith, ve Dvou rocích prázdnin Bryan atd. Členové skupiny jsou si ovšem rovni a pozice vůdce vzniká pouze na základě přirozené autority vzorového jedince. Kvalita postavy Naba, ač v očích ostatních, přesvědčených abolicionistů, není barvou své kůže nijak diskreditována, je určena hlavně jejím věrným vztahem k pánu, tedy jako kvalita spíše otroka než svobodného člověka.
V příběhu se vedle postav objevují další verneovské prvky a náměty, někdy dokonce přímo odkazující na jiné autorovo dílo. Tak v příběhu nalézáme vedle opuštěného ostrova cestu balónem (Pět neděl v balóně), záhadné události, technické dovednosti a vymoženosti, podivné živočichy a dokonce kapitána Nema ( 20 000 mil pod mořem), jehož životní příběh se zde uzavírá. Druhou výraznou narážku zosobňuje postava Ayrtona, zrádce z knihy Děti kapitána Granta. Jediné, co z Verneova repertoáru zde schází, je postava francouzské národnosti, příběhu to ale rozhodně na působivosti neubírá.
Tajuplný ostrov je napsán v nejlepší tradici dobrodružných příběhů a jen potvrzuje výjimečnou životnost celého dílo Julese Vernea."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dfda0ab10bb.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
J_Verne_Tajuplny_ostrov.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse