Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Čapek: Bílá nemoc

Karel Čapek: Bílá nemocKategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Čapek

Životopisy spisovatele: Karel Čapek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce seznamuje s dílem Bílá nemoc, jehož autorem je Karel Čapek.

Obsah

1.
Karel Čapek: Bílá nemoc

Úryvek

"Bílá nemoc
Čapek Karel
V roce 1937 se nad Československem začala stahovat temná mračna. Bylo již celkem jasné, že se Hitler nebude zdráhal použít své pečlivě vyzbrojované armády při "osvobozování" svých německých spoluobčanů z "područí" československé vlády. Demokratický svět byl udiven silou a odhodláním nacistických davů, které uměl Hitler tak mistrně ovládat. Není tedy těžké uhodnout, k čemu ona "bílá nemoc" ne-li výslovně, pak přinejmenším výmluvně poukazuje....
V zemi vypuká epidemie Bílé nemoci. Na jednu z klinik přichází doktor Galén, ale jsou mu svěřeni jen nemajetní pacienti. Kupodivu se však právě oni uzdravují, a tak se svět brzy doví, že vcelku neznámý provinční doktor nalezl účinný lék. Galén jej ale odmítá poskytovat jiným než chudým lidem, a to až do okamžiku, kdy se vlády všech států zavážou dodržovat mír (a maršál ukončí agresivní a nespravedlivé tažení proti svému sousedovi.)
Časem onemocní řada významných lidí. Avšak teprve poté, co na svém vlastním těle zpozoruje bílou skvrnu, nechá se maršál svou dcerou přesvědčit, že svůj další život nemá zasvětit slávě dobývání celého světa, ale naopak se má vtělit do role světového mírotvůrce.
Galén souhlasí s maršálovou léčbou, ale po cestě je zabit fanatickým davem provolávajícím slávu válce.
Ve hře můžeme rozeznávat několik ideových rovin. Všimněme si třeba jen bytostného rozporu doktora Galéna, který navzdory Hypokratově přísaze odmítá léčit nemocné, pokud nepřistoupí na jeho vyšší morální cíle. Nebo pohleďme na postavu fanatického, dobýváním světa posedlého maršála, který vede svůj lid ke slávě a vítězství a na nic jiného se neohlíží. A neměli bychom opomenout ani úlohu davu, manipulovaného, fanatického stáda, které nemyslí a ve svém jednání je poháněno vášněmi a pudy."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5166f24e7cf3d.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
K_Capek_Bila_nemoc.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse