Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Čapek: Bílá nemoc - etický rozbor

Karel Čapek: Bílá nemoc - etický rozbor


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Čapek

Životopisy spisovatele: Karel Čapek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Etický rozbor známého Čapkova díla Bílá nemoc obsahuje stručný popis děje a charakteristiku postav – doktora Galéna a maršála. Práce je rozebírá z etického pohledu, zkoumá jejich myšlenkové pochody a činy. Zmiňuje se také o rozdílech mezi původní divadelní hrou a filmovým zpracováním Huga Haase.

Obsah

1.
Technické informace
2.
Obsah
3.
Postavy
3.1.
Doktor Galén
3.2.
Maršál

Úryvek

"Obsah:
Tříaktová divadelní hra první poloviny 20. století. Epidemie zákeřné nemoci zabíjí obyvatele totalitního státu, jehož diktátor Maršál přivravuje invazi do okoních zemí (zejména malá zákeřná zemička). Nemoc postihuje pouze lidi plně dospělé (nad 45-50 let) a nelze ji léčit. Doktor Galén z chudiské čvtrti objeví neuvěřitelně jednoduchý a přesto účinný lék proti této nemoci. Jeho podmínkou pro uveřejnění receptu je zaručení světového míru. Maršál na toto za žádných okolností nemůže přistoupit. Když sám Maršál onemocní a rozhodne se přistoupit na doktorvy podmínky, je Galén ušlapán rozvášněným válkuchtivým davem a poslední ampulky s lékem lidé rozbijí. Maršál, vědom si jisté smrti, podepisuje mírové dokumenty. Hra upozorňuje na vývoj Hitlerovského Německa ve 30. letech 20. století.
Zajímavostí je, že ve filmové adaptaci Huga Haase z roku 1937 se objevuje postava doktora Martina, kterému Galén prozrazuje svůj recept.

Postavy:
Hlavní postava:
Doktor Galén
Kladné vlastnosti: Skvělý lékař a vědec, charakterní muž, má vizi lepšího světa; Přes nátlak nejvyšších politických špiček i samotného Maršála si stále stojí za svou vizí a snaží se prosadit mír a ochránit tím životy lidí, proto jej lze označit za hrdinu.
Záporné vlastnosti: Nepřipouští jiný než vlastní názor na svět. Odmítá diskuzi a tvrdě hájí své zájmy, je ochoten objetovat miliony životů pokud by se mu nepodařilo prosadit vlastní vizi.
Shoduji se s ním v tom, že válka je špatná věc a zbytečně v ní umírají tisíce nevinných lidí. Ovšem je otázkou zda lze válce předejít, protože lidé vždy válčili a nejspíše vždy válčit budou.

Zda měl Galén svou situaci řešit jinak nebo ne je těžké odpovědět. Z jeho pohledu člověka, pro kterého je mír nejvyšší hodnota, vyřešil situaci naprosto správně. Z pohledu člověka, který chce válku a raději objetuje životy v boji, měl doktor Galén uveřejnit recept svého léku hned po objevení.
Hugo Haas ve své filmové adaptaci tuto otázku zjednodušil, přidal totiž postavu doktora Martina. Galén Martinovi prozradil způsob výroby léku. Martin na oplátku slíbil, že jej dá k dispozici, pouze pokud vládní garnitury celého světa slíbí věčný mír. Z Galénových slov v jiné části se dá vyvodit, že Maršál je jedninou světovou hrozbou pro mír, protože všichni zbrojí jen kvůli němu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d7a780b2e4e1.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Capek_Bila_nemoc_eticky_roz.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse