Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Čapek: Krakatit

Karel Čapek: Krakatit


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Čapek

Životopisy spisovatele: Karel Čapek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor kontextu, obsahu a formy utopického románu Krakatit od Karla Čapka. Rozbor byl zpracován na gymnázium a je určen k nové státní maturitě z českého jazyka.

Obsah

1.
Kontext
1.1.
Časové zařazení díla a autora
1.2.
Literární směr
1.3.
Dílo v kontextu autorovy tvorby
2.
Obsah
2.1.
Téma
2.2.
Čas a místo děje
2.3.
Hlavní myšlenka
2.4.
Postavy
3.
Forma
3.1.
Jazyk
3.2.
Kompozice
3.3.
Srovnání s jiným dílem
4.
Poznámka

Úryvek

"Umělecký styl(Druh): epika - založena na dějovosti, vyprávění příběhu. Člení se podle rozsahu na velkou, střední a malou (báje, pověst, novela, román, pohádka)

Žánr: utopický román (popisuje neurčitý svět, fantastický, nereálný, vznikl ve fantazii autora)

1. Kontext

Zařaď dílo časově: Česká próza 1. pol. 20. století
Kdy dílo napsal: 1922
Zařaď autora časově: (1890 - 1938), Česká próza 1. pol. 20. století
Zařaď dílo k literárnímu směru:
demokratický proud: autoři tohoto proudu = pragmatisté, přispívali do Lidových novin , kde se shromažďovala demokratická inteligence (Josef Čapek, Eduard Bass, Ferdinand Peroutka)
pragmatismus - filosofický směr 20. století, vznikl v U.S.A., staví do popředí lidské jednání, praxi, z ní vychází každé myšlení a k ní zase směřuje, důležité je to, co je užitečné. Praktické myšlení Američanů udělalo dojem na T. G. Masaryka, Masarykův pragmatismus pak v ČR rozvíjel Čapek, Ferdinand Peroutka ad.

Zařaď dílo do kontextu autorovy tvorby: autorův 2. román po Továrně na absolutno, jeho tvorba se dělí na 5 období (1. povídky a divadelní hry, 2. románové a dramatické utopie, 3. próza pro noviny, 4. noetická trilogie = není jen 1 absolutní pravda, 5. tvorba ovlivněná válkou)
Jakými vlivy byl ovlivněn: studoval materiály týkající se odborných termínů z chemie a fyziky, válečnými událostmi - zažil 1. SV a byl si vědom dvojznačné role techniky (lidem pomáhala, ale i je zabíjela) v románu zaznamenáno i autorovo milostné drama, kdy se rozhodoval mezi dvěma milovanými ženami
Vliv na další tvorbu: utopicko – fantastický vliv, touhou ovládnout sílu hmoty vystihl pozdější vývoj atomové bomby, dílo má podle liter. Historika O. Králíka silný milostný podtext, název Krakatit - podle indonéské sopky Krakatoa, příběh zfilmován
Uveď jiná autorova díla: RUR, Věc Makropolus, Ze života hmyzu, Válka s mloky
Jiní autoři téhož stylu: Utopie v literatuře: George Orwell, antiutopické dílo 1984
Historické pozadí vzniku díla: doba 1. sv. války, velká říjnová socialistická revoluce v Rusku, rozpad R-U, založení ČR atd."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51ee466241c75.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
K_Capek_Krakatit.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse