Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Čapek: Matka

Karel Čapek: Matka


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Čapek

Životopisy spisovatele: Karel Čapek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text stručně seznamuje s životem a dílem Karla Čapka. Poté se již zabývá dramatem Matka. Zařazuje je do kontextu Čapkovy tvorby a rozebírá dílo z hlediska tématického, jazykového i kompozičního plánu. Závěr obsahuje krátké shrnutí děje a vlastní názor autora referátu na dílo.

Obsah

1.
O vydání
2.
O autorovi
3.
Z jeho tvorby
4.
Zařazení
5.
Literární rozbor díla
5.1
Plán jazykový
5.2
Plán tématický
5.3
Téma prostředí
5.4
Plán kompoziční
5.5
Členění textu
6.
Obsah
7.
Vlastní názor

Úryvek

“O autorovi
Karel Čapek se narodil 9.1.1890 v Malých Svatoňovicích, zemřel 25.12.1938 v Praze. Dosáhl doktorátu filozofie, poté se plně věnoval literární činnosti. Působil v redakci Národních listů, od roku 1921 až do své smrti v redakci Lidových novin. Podnikal mnoho cest do zahraničí (Itálie, Anglie, Španělsko, Holandsko, Skandinávie). Jeho tvorba spadá převážně do dvacátých a třicátých let dvacátého století.

Z jeho tvorby
Romány: Továrna na absolutno, Krakatit, Hordubal, Povětroň, Obyčejný život, Válka s mloky, První parta, Život a dílo skladatele Foltýna (nedokončen).
Dramata: Loupežník, RUR, Věc Makropulos, Bílá nemoc, Matka, Ze života hmyzu
Pro děti: Devatero pohádek, Dášenka čili život štěněte
Povídky: Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy
Cestopisy: Italské listy, Anglické listy, Obrázky z Holandska, Výlet do Španěl, Cesta na sever

Zařazení
Literární druh
Drama
Literární žánr

Literární rozbor díla
Plán jazykový
Psáno spisovnou češtinou s použitím německých vět v přímé řeči.
Plán tématický
Postavy - matka těžce zkoušená osudem
- syn Toni
Téma prostředí
Děj se odehrává ve válce, když fašisté napadnou vlast."

Poznámka

Děj dramatu je převzat z http://www.referaty.cz/referaty/referat.asp?id=4059&pageTitle=KAREL%20%C4%8CAPEK%20A%20JEHO%20TVORBA.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a2fe332d8813.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Matka.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse