Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Čapek: Obyčejný život

Karel Čapek: Obyčejný životKategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Čapek

Životopisy spisovatele: Karel Čapek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce seznamuje s dílem Obyčejný život, jehož autorem je Karel Čapek.

Obsah

1.
Karel Čapek: Obyčejný život

Úryvek

"Obyčejný život
Čapek Karel
Pensionovaný železniční úředník cítí, že se blíží konec jeho života, a rozhodne se proto napsat svůj životopis. Dětství prožil v otcově truhlářské dílně. Vždy byl hodným, tichým chlapcem, spolužáky přezíraným, proto se snaží vyniknout prací a pílí. V osmi letech prožívá první lásku k cikáněti, jež mu však brzy zmizí. Na gymnáziu má přítele, který přes všechno jeho úsilí zcela propadl malomyslnosti a oběsil se. Po maturitě jde na filosofii a v Praze, která ho ohromila, vede bohémský život. Básní, hýří, až konečně zanechá studií a uchytí se na dráze jako aspirant. Žení se s přednostovou dcerou, spoří, je vzorným úředníkem, za válečné zásluhy ho po válce povolá do svých služeb ministerstvo. Jeho reformnímu úsilí se tam však nedaří, po čase proto odchází na odpočinek. – Příběh až potud věru všechní.
V úředníkovi se ale počne ozývat vnitřní hlas úplně jiný, svědectví člověka výbojného. Život našeho hrdiny nebyl jen idylkou. Měl nezřízenou ctižádostivost, pracnou touhu vyniknout i přes nedostatek odvahy. Sňatek uzavřel hlavně pro své zabezpečení. Na ministerstvu šplhá co nejvýše, mlčí k nepořádkům, aby měl lidi v hrsti, a své předčasné pensionování chápe jako nespravedlivou porážku.
Tu se ozývá třetí hlas, hlas úzkostlivého hypochondra. Maminka ho vychovala v nesmělosti, nemoc zmnožila obavy o život a žena jeho hypochondrii dovršila svou úzkostlivostí.
V hlubinách duše se ozývají i hlasy, jež vždy pečlivě a úzkostlivě potlačoval, o nichž nikdo neví. Je to jeho pudová, temná osobnost, kterou si uvědomuje jako zkázu a sebezničení. Jeho poměr k dívkám nikdy nebyl čistý, pohrával si s korupcí, příteli vzal náboženskou víru a tím i život. Jiný vnitřní hlas zohledňuje jeho romantickou snivost; a konečně je tu člověk hrdinný, který za války vystoupil ze své samoty a prožil v kamarádství chvíle odříkání a skromnosti.
Život není jednolitý. Člověk v sobě soustředí zástup jakýchsi nesourodých bytostí, z nichž jedna má na chvíli vždy před ostatními navrch. Jako by člověk byl průměrem všech svých předků. Proto lidé mají mnoho stejného, v každém druhém vidíme kus sama sebe, všichni jsou našimi bližními."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x516a7fced28f6.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
K_Capek_Obycejny_zivot.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse