Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Čapek: R.U.R.

Karel Čapek: R.U.R.


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Čapek

Životopisy spisovatele: Karel Čapek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce uvádí stručná biografická data o Karlu Čapkovi a shrnuje děj R.U.R. V závěru je připojen krátký úryvek.

Obsah

1.
Autor
2.
Děj
3.
Úryvek

Úryvek

“ Autor: Karel Čapek
(1890-1938)

Dílo tohoto českého prozaika a dramatika světového významu je značně rozsáhlé a druhově velmi rozmanité. Jeho jádro vznikalo v době mezi dvěma světovými válkami a je i oběma poznamenané. Dědictvím první a tušením druhé. Největšího věhlasu dosáhla Čapkova díla psaná z dohadu „co by se stalo, kdyby …“. Co by se stalo, kdyby se podařilo vyrobit umělého člověka (hra R. U. R.), kdyby se člověk napil nápoje nesmrtelnosti (hra Věc Makropulos), kdyby se sám stal stvořitelem (hra Adam Stvořitel). Kdyby se člověku podařilo bez zbytku spálit hmotu (román Továrna na absolutno) nebo uvolnit z hmoty její ničivou energii (román Krakatit).
Druhý pól Čapkovy tvorby představuje jeho románová trilogie Hordubal, Povětroň a Obyčejný život. Vzájemná souvislost jednotlivých částí není dána jednotou děje nebo románových postav. Společním jmenovatelem je problém možnosti lidského poznání a dorozumění mezi lidmi. Vedle cestopisů (Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Cesta na sever) napsal Čapek i několik knížek pro děti – Dášenka, aneb život štěněte, Měl jsem psa a kočku. Široký styk se životem umožňovala Čapkovi jeho novinářská činnost v Lidových novinách i jinde. Považoval ji za velkou výhodu, protože ho nutila, aby se zajímal „o všechno na světě“. Ve svých dílech rázně odmítl fašismus a jeho nelidskost v románu Válka s mloky a v divadelních hrách Bílá nemoc a Matka.


K Harry Dominovi, centrálnímu řediteli Rossumových Univerzálních Robotů, přichází jednoho dne mladá dívka. Je to dcera prezidenta Gloryho Helena. Domin je uchvácen jejím půvabem a na její žádost vypráví historii výroby Robotů. Na počátku byl starší Russum, materialista, který chtěl vědecky sesadit Boha. Sestrojil bytost částečně podobnou člověku, který však nevydržel více než pár hodin. Jeho dílo zdokonalil Russum mladší, sestrojil živé a inteligentní pracovní stroje. Ale až Domin z nich udělal pravé Roboty. Lidé, odsouzeni k nečinnosti a zahálce, zpohod¨lněli a stali se zbytečnými. Celé lidstvo rychle upadá, přestává mít schopnost dál se vyvíjet, nerodí se už ani nové děti.
Alquist, Dominův spolupracovník, přesvědčuje všechny o nebezpečnosti robotů, ale je již pozdě. Roboti se vzbouřili a postupně likvidují lidstvo. Helena v dobré vůli zničí pergamen s postupem výroby robotů. Tak vlastně odsoudí lidstvo i Roboty ke zkáze. Všechno lidstvo je pobito, až na Alquista. On jediný nezlenivěl a pracoval jako Roboti. Teď se snaží Robotům pomoci vytvořit novou generaci robotů, která je bez spáleného pergamenu ztracená. Místo toho nachází dva Roboty Primuse a Helenu, kteří se milují a on jako Bůh je vysílá do světa, aby založili nové, rozumnější lidstvo."

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: litx0039.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
R.U.R.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse