Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Čapek: R.U.R. - rozbory děl ke státní maturitě 2/8

Karel Čapek: R.U.R. - rozbory děl ke státní maturitě 2/8


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Čapek

Životopisy spisovatele: Karel Čapek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přináší stručný rozbor hry RUR Karla Čapka ke státní maturitě z českého jazyka. Nejprve uvádí autorův životopis a vypisuje jeho známá díla. Následně podává charakteristiku dramatu, seznamuje s jeho postavami a stranou zájmu nezůstává ani děj, kompozice, jazyk a styl díla. Předchozí část série naleznete zde Karel Jaromír Erben: Kytice - rozbory děl ke státní maturitě 1/8 a následující zde Karel Čapek: Povídky z jedné a druhé kapsy - rozbory děl ke státní maturitě 3/8.

Obsah

1.
Karel Čapek
1.1.
Životopis
1.2.
Díla
2.
RUR
2.1.
Charakteristika
2.2.
Postavy
2.3.
Děj a kompozice
2.5.
Jazyk a styl

Úryvek

"ŽIVOTOPIS (konec 19.- 2.polovina 20.století)
- * Malé Svatoňovice
- Žurnalista, prozaik, dramatik, překladatel, kritik, autor knih pro děti
- Vystudoval FF
- Vychovatel, knihovník v Národním muzeu, redaktor Národních listů a Lidových novin
- Ve Vinohradském divadle jako dramaturg a režisér
- Cestoval- cestopisné fejetony a prózy
- Pátečník
- Zemřel na zápal plic
DÍLO
- Boží muka, Výlet do Španěl
- Krakatit- román, položena otázka možnosti pokroku v technické civilizaci a bezpečnosti lidstva
- Povídky z jedné a druhé kapsy
- Válka s mloky, Bílá nemoc, Věc Makropulos

RUR

Charakteristika:
- drama, filozofické zamyšlení nad morálními otázkami moderní doby
- zpracovává téma vynálezu umělých bytostí- robotů, kteří jsou obdařeny prakticky všemi lidskými dovednostmi, postrádají ale cit a neuznávají žádný systém morálních hodnot
- přestože se podobají lidem, uvnitř jsou jen neživým strojem, který má sloužit lidem
- drama varuje před technickým pokrokem- podle Čapka nedokáže překlenout mravní rozpory ve společnosti a může naopak přispět k jejich tragickému, nezvratnému vyhrocení
- reakce na 1. světovou válku
Postavy:
- nejsou hlouběji psychologicky propracovány, plní funkci nositelů určitých životních nebo morálních postojů
- Harry Domin- sebevědomý, ředitel továrny, kde se Roboti vyrábějí. Do poslední chvíle, i když se výroba mezitím lidem dávno vymkla kontrole, se nevzdává přesvědčení o správnosti svých původních záměrů a plánů.
- Helena Gloryová- bojuje za práva Robotů, věří v jejich polidštění, na druhou stranu jim vzdoruje
- Alquist- starý vědec, bere na sebe všechnu morální tíhu příštích rozhodnutí
- Primus a Helena- jediní Roboti, u kterých se projeví lidské vlastnosti"

Poznámka

Určeno pro státní maturitu z českého jazyka.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f5f952b260c4.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
K_Capek_RUR_MO.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse