Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Čapek: Válka s mloky

Karel Čapek: Válka s mloky


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Čapek

Životopisy spisovatele: Karel Čapek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje informace o autorovi Karlu Čapkovi, dále se věnuje jeho dílu Válka s mloky a zasazuje jej do dobového kontextu v rámci české literární tvorby v několika oblastech, i světové tvorbě několika autorů.

Obsah

1.
Autor
2.
Díla
2.1.
Válka s mloky
3.
Kontext
3.1.
Demokratický proud
3.2.
Socialistický proud
3.3.
Psychologická próza
3.4.
Humoristická próza
3.5.
Iracionální próza

Úryvek

"Kontext:
o česká próza 1. pol. 20. stol. – převážně meziválečná doba, doba I. republiky, demokracie, próza mohla vznikat bez cenzury, svobodně; vnik velkého spektra žánrů u některých autorů dosahuje próza světových rozměrů
o literární proudy:
Demokratický proud – demokraticky smýšlející autoři
Eduard Bass – autor knížek pro děti, novinář, původně kabaretiér
Cirkus Humberto – tzv. literatura českého génia, knihy, kt. vycházeli za války měli povzbuzovat lidem sebevědomý, neškodný obsah, proto prošel cenzurou
Karel Poláček – velký humorista, společensko – kritická próza, žid odveden do Osvětimy, umírá těsně před jejím osvobozením, rád psal soudničky
Bylo nás pět – napsal před odvedením do Osvětimy, vzpomínková próza, autobiografická, vzpomíná na své dětství a klukoviny, příběh malého chlapce z Rychnova nad Kněžnou (místo kde bydlel), psáno jazykem desetiletého kluka, který se snaží mluvit vážně – kombinace dětského slovníku s knižními výrazy
Okresní město – vyprávění z klasického malého města

Socialistický proud – levicová próza oslavující komunismus
Ivan Olbracht – skvělý vypravěč, byl vězněn, psal silně ideologicky (Anna proletářka)
Vladislav Vančura – komunista, který později ze strany odešel, za Heidrichiady byl zatčen a popraven, náročný autor, experimentuje s jazykem (Rozmarné léto, Markéta Lazarová)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x482d928d80f01.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Capek_Valka_s_mloky.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse