Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Čapek: Válka s mloky

Karel Čapek: Válka s mloky


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Čapek

Životopisy spisovatele: Karel Čapek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje se životem Karla Čapka. Rozsáhle popisuje děj Války s mloky a předkládá velmi krátké a subjektivní hodnocení díla autorkou.

Obsah

1.
Karel Čapek - život
2.
Válka s mloky - děj
3.
Hodnocení díla

Úryvek

“Něco málo o Karlu Čapkovi:

Karel Čapek se narodil 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích. Pocházel z rodiny lékaře jako nejmladší ze tří dětí. Byl žurnalistou, prozaikem, dramatikem, překladatelem a kritikem, autorem knih pro děti. Studoval na gymnáziu v Hradci Králové a Brně, maturoval na Akademickém gymnáziu v Praze, studium na FF UK v Praze ukončil v roce 1915 doktorátem.
Po ukončení vysoké školy byl Karel Čapek vychovatelem v hraběcí rodině Lažanských, knihovníkem v Národním muzeu, do roku 1938 pak i redaktorem v Národních listech a v Lidových novinách. Ve Vinohradském divadle působil v letech 1921 – 23 jako dramaturg a režisér.
Karel Čapek podnikl řadu cest do zahraničí, z nichž získal podněty pro své cestopisné fejetony a prózy.
Pro svou nemoc nebyl odveden do armády a nemusel se účastnit bojů v první světové válce, přesto byl touto válkou velmi ovlivněn.(nejen v osobním životě, ale i v literárním díle)
Ke konci života se oženil se svou dlouholetou přítelkyní Olgou Scheinpflugovouou. Po Mnichovské dohodě a Benešově opuštění této země se stal terčem politických útoků – převážně od Čechů. Poslední tři roky svého života prožil ve Staré Huti u Dobříše.
Čapkovo mnohotvárné a neobyčejně bohaté dílo přervala náhlá smrt. Zemřel 25. prosince 1938 v Praze na zápal plic. Je pochován na Vyšehradě.

Válka s Mloky

Děj této knihy se odehrává na ostrůvku Tana Masa, poblíž Sumatry.Zde působí kapitán J.van Toch, který se snaží objevit nová naleziště perel. Od místních obyvatel se dozvídá, že místa by tu byly.. V oblasti zvané Devil Bay, je obrovské naleziště perel, ale nikdo tam neloví.. A to z toho důvodu, že tam prý žijí čerti, alias Topa! Jsou popisována jako odporná tmavá, spíše až černá stvořením ne moc vysoká – asi 120 cm, s dětskýma rukama a očima mrkajícíma na opačnou stranu.. Nahoru! J. van Tochovi to ale samozřejmě nevadí, a jako statečný a zkušený muž, po mnoha problémech a neshodách, přesvědčuje dva místní domorodce aby ho doprovázeli právě na ono pověstné místo.
Po doražení na místo se domorodci opravdu potápějí a zkoumají naleziště.. Po vynoření z hlubin ( nebo spíše z mělčin ), jsou opravdu velmi rozrušeni a ustrašeni a neustále opakují pouze o tom , že čerti opravdu na tomto místě žijí, což ovšem nevylučuje fakt o tom , že perel – a to vzácných- se tu nachází opravdu nadmíra! Leč zátoku opouštějí, s domněním že se tam již nevrátí, kapitán J. van Toch se tam později opět vrací! Sleduje ony čerty, jak zápasí s perlami, loví je a jak svými nemotornými ručkami dosahují úspěchů – leč velmi namáhavě a únavně..Je mu jich líto a pomáhá jim beze strachu otevírat ony škeble a lovit perly!Čerti ( mloci) jsou mu velmi vděční a perly mu darují.. Kapitán si mloky okamžitě zamiluje, a když se dozvídá zpátky u domorodců, že mloky pojídají žraloci, rozhodne se že jim pomůže.Postupem času v zátoce u mloků, si kapitán všímá detailů chování mloků.. Jejich šikovnost a možnosti.. Po té co jim daruje svoji zbraň, a mloci se sní naučí zacházet, si uvědomí, že za nedlouho si mloci se žraloky poradí sami.. Po dlouhém rozmýšlení se kapitán vrací zpátky do vlasti a snaží se přesvědčit nejúspěšnějšího obchodníka Bondyho, že za potravu a zbraně by jim mloci mohly lovit perly. Ten nejdříve není plánem na odchyt mloků nadšen, ale nakonec svolí.
Důležitou roli v ději hraje také pan Povondra, který pracoval u pana Bondyho jako majordomus a vpustil kapitána do domu a právem sám sobě přisuzuje roli průlomníka ve věci mloků. Postupem času jsou mloci rozvezeni po celém širém světě."

Poznámka

Obsahuje hrubé pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48495b3214026.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Valka_s_mloky.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse