Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Karel Čapek - nejsvětovější z českých autorů

Karel Čapek - nejsvětovější z českých autorů


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Další díla spisovatele: Karel Čapek

Životopisy spisovatele: Karel Čapek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovanou maturitní otázku se zaměřením na jednoho z nejvýznamnějších českých autorů 20. století, jímž spisovatel Karel Čapek rozhodně byl. Mimo uvedení jeho základních životopisných dat, se práce věnuje hlavně jeho přínosu literatuře a přehledu nejdůležitějších děl spolu s popisem některých z nich.

Obsah

1.
Život Karla Čapka
2.
Význam Karla Čapka
3.
Přehled základní struktury děl
a) Spolu s Josefem Čapkem
b) Drobné prózy a povídky
c) Romány
d) Hry
e) Pro děti
f) Cestopisné fejetony
g) Záliba v cestování a zahradničení, kladný vztah ke zvířatům
4.
Představení některých děl
a) Bílá nemoc (1937)
b) Matka (1938)
c) R.U.R. (1920)
d) Válka s mloky (1936)

Úryvek

"Karel Čapek
- narodil se 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích u Trutnova. Oba rodiče velmi vzdělaní - otec byl venkovský lékař. Rodiče podporovali své děti – sestra Helena – hudebně nadaná, bratr Josef – malíř.
- Odmaturoval na gymnáziu v Praze
- Jeden rok studoval FF UK, pak v Brně, v Paříži – Sorbonna, později se znovu přesunul do Prahy, kde v r. 1915 studia dokončil (doktor filosofie)
- Po studiích začal působit jako novinář – Národní listy – opustil je,nesouhlasil s politickou strukturou novin, začal psát pro Lidové noviny
- 22.března 1922 se seznámil s TGM – dílo HOVORY S TGM
- Působil jako dramaturg Vinohradského divadla, od r. 1925 předseda Penklubu
- 1925 kandidoval za Národní stranu práce, ta ve volbách ale nezískala mandát a zanikla
- 16.srpna 1935 se oženil s Olgou Scheinpflugovou
- navržen na Nobelovu cenu
- na jaře 1938 vydal své stanovisko k současné politické situaci, byl pronásledován
- v prosinci 1938 onemocněl a 25.prosince 1938 zemřel

Čapkův přínos:
o jeden z nejvýznamnějších a ve světě jeden z nejznámějších českých autorů
o prozaik, dramatik, novinář, překladatel
o demokrat, humanista, filosof
o jeho díla jsou žánrově rozmanitá s nějakým posláním – závažná hlavní myšlenka, která nutí čtenáře přemýšlet, vytříbený bohatý jazyk
o protifašistický, protiválečný autor, upozorňoval na sílící hrozbu fašismu – Bílá nemoc, Válka s mloky, Matka
o obavy z budoucnosti, z vynálezů, které mohou ohrozit člověka, obava ze zkázy lidské civilizace – utopické romány – Krakatit, Továrna na absolutno, Věc Makropulos
o autor sloupku (kratší text v pravém sloupci na první straně novin, na aktuální téma, vtipně zpracované, zpravidla tištěn kurzívou)
o vytvořil novotvar ROBOT – používáno i v jiných jazycích
o zastánce filosofického směru pragmatismu – Směr, který vznikl ve 2. pol. 19. století v USA, do Evropy proniká poč. 20. století, zjednodušeně – ex. pragmatismus populární (vyjadřuje zájmy konzumní společnosti) a filozofický – řeší tři problémy – pravdu, význam a poznání, pravdivé jsou ty věci, které jsou pro člověka užitečné, jsou přínosem pro jeho jednání, neexistují obecné pravdy – to, co je pro někoho užitečné, může druhému škodit "

Poznámka

Základní přehled, naprosto vyhovovující a dostačující k maturitě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x452b553679ee8.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Karel_Capek.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse