Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Slohove práce > Karel Havlíček Borovský: zamyšlení nad životem a dílem

Karel Havlíček Borovský: zamyšlení nad životem a dílem


Kategorie: Úvaha

Typ práce: Slohove práce

Další díla spisovatele: Karel Havlíček Borovský

Životopisy spisovatele: Karel Havlíček Borovský

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje úvahu nad tvorbou Karla Havlíčka Borovského. Uvádí, jaký je jeho odkaz literatuře. Věnuje se samotné osobnosti autora.

Obsah

1.
Úvod
2.
Tyrolské elegie
3.
Křest Sv. Vladimíra
4.
Odkaz Karla Havlíčka Borovského literatuře

Úryvek

"Hlavním znakem díla Karla Havlíčka Borovského je jeho převedení života a životních zkušeností do ironické a satirické podoby.
Tak když si vezmeme například jeho dílo Tyrolské elegie. Toto dílo vzniklo z vlastních zkušeností; zatčení, cesta do Brixenu a jeho pobyt ve vyhnanství. Tyto krušné chvíle svého života převedl v dokonalý výsměch rakouského policejního systému a vlastně celé tehdejší rakouské vlády. Svoje zatčení bere jako velký a úplně nesmyslný vtip. Používá lidovosti aby vyzdvihl pokrytectví a opovržení tehdejší vládnoucí mocí .

Nebo jeho dílo s názvem Křest svatého Vladimíra. Toto dílo bylo původně inspirováno Nestorovým Letopisem ruským. Tady se Karel Havlíček Borovský pomocí příběhu ze staré doby ( doba vlády knížete Vladimíra) vysmívá rakouské mocnosti. Rakouská vláda zde vystupuje jako pyšný a panovačný kníže Vladimír, který nemá nikdy dost a K. Havlíček Borovský nebo spíše obecný lid jako pohanský bůh Perun, který se bojí otevřeně ozvat, když se mu něco nelíbí, tak jako ostatně většina lidí v té době, ve které K. Havlíček Borovský píše toto dílo.

Karel Havlíček Borovský byl ve své době nebojácný a chytrým člověkem, který se nebál zastrašování a trestů, a který za pomoci svého umění vládnout slovy, psal stále jen to, co si myslel a s čím většina jeho součastníků tiše souhlasila. Svého umění dokázal využít v "útočení" na věci, se kterými z duše nesouhlasil a nesouhlasili s nimi i ostatní lidé, ale jen málo z nich se dokázalo ozvat. To se projevilo i při jeho pohřbu, kam přišlo nečekaně málo lidí jen z toho důvodu, že by mohli být potrestáni jako sympatizanti Karla Havlíčka Borovského, který byl prohlášen za buřiče."

Poznámka

Práce je velmi stručná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: litx0011.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
KHBorovsky_zivot_dilo.doc (26 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse