Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Hlaváček: Pršelo v noci - rozbory básní 6/21

Karel Hlaváček: Pršelo v noci - rozbory básní 6/21


Kategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Hlaváček

Životopisy spisovatele: Karel Hlaváček

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce sestává z pokročilého rozboru jazykových prostředků, obsahu, motivů a verše básně Pršelo v noci ze sbírky Pozdě k ránu Karla Hlaváčka. Uvedeno je rovněž znění analyzované básně. Předchozí část série naleznete zde František Halas: Smrt - rozbory básní 5/21 a následující zde Josef Hora: Slova - rozbory básní 7/21.

Obsah

1.
Báseň
2.
Rozbor

Úryvek

"Báseň
Je pozdě již . . . Kouř po střechách se plazí,
srp měsíce jak stříbrný je plech,
vzduch prosycen je hořkou vůní sazí,
již půlnoční déšť smysl se šikmých střech.
-------------------------------------------------------
Je pozdě již . . . Jen kapek pár dle domů
tak tence tříská na luceren sklo,
jež svítí žlutě na skupiny stromů,
kde náměstí se plaše zalesklo.
-------------------------------------------------------
Je pozdě již - a měsíce srp sklivý
již padá za hřebeny mokrých střech,
jichž ubíhavé v dálku perspektivy
tak měkce krájí ztlumený tmy Vzdech.
-------------------------------------------------------
Kdos zašeptal . . . Však zde nic nepohne se,
vše souzeno tu býti lhostejné -
jen měsíc v kašně bázlivě se třese,
jak s věží hodiny zní zpožděné . . .
-------------------------------------------------------
(Pozdě k ránu)

Rozbor
• první tři sloky začínají vždy shodně - Je pozdě již ... - opakování slov odpovídá monotónnímu ladění básně
• Kouř po střechách se plazí - personifikace, implikuje líný, vláčný, malátný pohyb, pro dekadentní poetiku zcela typický; kouř - zneurčiťuje obrysy věcí, rozostřuje vidění, skutečnost se pak jeví méně zřejmá, jednoznačná
• srp měsíce jak stříbrný je plech - přirovnání, navíc slovosledná inverze (je jak stříbrný plech); měsíc svou přítomností zdůrazňuje, že je pozdě k ránu - tato doba byla pro dekadentní básníky zvlášť přitažlivá
• hořká vůně - synestezie - odpovídá básníkově snaze působit na všechny čtenářovy smysly
• již půlnoční déšť smyl se šikmých střech - metonymie (déšť mohl smít saze, které jsou vůně původcem)
• ...Jen kapek pár dle domů / tak tence tříská na luceren sklo - nejde o žádný prudký liják, na zem se snáší pouze subtilní, kultivovaný déšť ("pár kapek"), který nevyrušuje lyrický subjekt v jeho melancholickém rozjímání"

Poznámka

Rozbor je zpracován formou odrážek.
Znění básně a úryvky z ní jsou značeny kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f6efa51c9223.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
K_Hlavacek_Prselo_rozbor_6.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse