Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Karel Hynek Mácha


Kategorie: Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Další díla spisovatele: Karel Hynek Mácha

Životopisy spisovatele: Karel Hynek Mácha

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá životem Karla Hynka Máchy a událostmi i osobnostmi, které jeho životní dráhu ovlivňovaly. Popisuje také postoj Máchy k politickým událostem doby. Poslední část je věnována tomu, jak přijímali Máj Máchovi současníci a mladší generace autorů.

Obsah

1.
Dětství
2.
Studium
3.
Vztah k četbě a politice
4.
Postoj současníků k Máji

Úryvek

“Karel Hynek Mácha


K.H.Mácha se narodil v rodině mlynářského pomocníka v Praze na Újezdě v roce 1810. Záhy po jeho narození se rodina, postižena hospodářským krachem, přestěhovala do chudé čtvrti kolem kostela sv. Petra, kde Mácha prožil dětství i chlapectví. Chodil do svatopetrské farní školy a v letech 1824-30 navštěvoval novoměstské gymnázium. To už si jeho otec otevřel na dobytčím trhu krupařství, k němuž přiléhal i nuzný byt. V té době měl za sebou Mácha i první básnické pokusy v němčině. Po gymnáziu se stal studentem filosofie, navštěvoval Jungmannovy české přednášky a začal psát české verše. První báseň Sv. Ivan uveřejnil roku 1831 v Krameriově Večerním vyražení. Roku 1832 vstoupil na právnickou fakultu a účastnil se rozvíjejícího se českého společenského života. Podobně jako většina ostatních studentů neskrýval své sympatie k evropským revolučním událostem počátku 30. let, zejména k polskému povstání. Zároveň hrál jako ochotník v českých představeních Stavovského divadla a také v Kajetánském divadle, vedeném Josefem Kajetánem Tylem. Tady také potkal svou lásku, dceru pražského knihaře Lori Šomkovou.
Stejně jako bouřlivé politické události působila na vnímavého studenta Máchu četba. Z jeho deníků víme, že přečetl především polské, německé a anglické romantiky a také filosofické spisy. Dvakrát pěšky navštívil Krkonoše a pěšky se vydal i přes Alpy až do Severní Itálie. Roku 1836 dostudoval práva a získal místo advokátského praktikanta v Litoměřicích. Krátce předtím vydal vlastním nákladem svůj Máj, který ovšem současníci nepochopili a ve svých kritikách i příkře odsoudili. Zato už pro mladší generaci byl Nebeským idolem a jakýmsi symbolem romantické vzpoury.
Po získání místa se chtěl Mácha oženit s milovanou Lori, ale krátce před svatbou prochladl při hašení požáru a na následky nemoci v den svatby náš snad nejnadanější básník umírá ve věku necelých 26 let."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: zivx0019.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Karel_Hynek_Macha.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse