Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 524 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2718 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Životopisy spisovatelů > Karel Matěj Čapek-Chod

Karel Matěj Čapek-ChodKategorie: Životopisy spisovatelů, Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Další díla spisovatele: Karel Matěj Čapek-Chod

Životopisy spisovatele: Karel Matěj Čapek-Chod

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek spisovatele Karla Matěje Čapka-Choda.

Obsah

1.
Karel Matěj Čapek-Chod

Úryvek

"Čapek-Chod Karel Matěj (1860 – 1927)

Český prozaik a novinář; redaktor Národní politiky a Národních listů. Hlavní představitel českého naturalistického románu. Zobrazil rozklad české měšťanské společnosti a nové sociální rozvrstvení na začátku 20. stol. Ironizoval iluzívnost romantiky v protikladu k racionálnímu a psychologickému zobrazení skutečného života. Obohatil předvším tzv. pražský román o pohled plný úsměšku nad bažením po slávě.
Kašpar Lén mstitel – ironická variace na námět zločinu, poukazuje k nemizící lidské krutosti
Turbína – autor zde staví do groteskního světla všechno výjimečné lidské snažení"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52123d2809d49.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
K_M_Capek_Chod.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse