Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Poláček: Bylo nás pět

Karel Poláček: Bylo nás pět


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Poláček

Životopisy spisovatele: Karel Poláček

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje komplexní rozbor díla Bylo nás pět na úrovni gymnázia je určený zejména k nové státní maturitě. První část zasahuje dílo do literárně-historického kontextu i kontextu tvorby autora. Následuje shrnutí tématu a hlavní myšlenky knihy, časové a místní určení děje i charakteristika postav. Nakonec se rozbor věnuje formě díla včetně jazyka a kompozice.

Obsah

1.
Umělecký druh a žánr
2.
Kontext
2.1.
Časové zařazení díla
2.2.
Literární směr
2.3.
Zařazení do kontextu autorovy tvorby
2.4.
Historické pozadí vzniku díla
3.
Obsah
3.1.
Téma
3.2.
Čas a místo děje
3.3.
Hlavní myšlenka
3.4.
Postavy
4.
Forma
4.1.
Jazyk
4.2.
Kompozice
4.3.
Srovnání s jiným dílem

Úryvek

"Umělecký styl (Druh): epická próza
Žánr: humoristický román

1. Kontext

Zařaď dílo časově: Česká próza 1. pol. 20. století
Zařaď autora časově: 1. pol. 20. stol. (1892 – 1945)
Kdy dílo napsal: za protektorátu (Protektorát Čechy a Morava) = část československého území, (od 1939 do 1945) ilegálně okupovaná nacistickým Německem

Zařaď dílo k literárnímu směru:

demokratický proud, rozvíjí se ve 20. letech 20. stol., V této době je literatura rozmanitá (další proudy: Sociální-Pujmanová), autoři tohoto proudu jsou pragmatisté, pragmatismus - filosofický směr, staví do popředí lidské jednání a praxi - z ní vychází každé myšlení a k ní zase směřuje, autoři podporují prezidenta T. G. Masaryka, zabývají se i humanistickou literaturou (problémy a obyčejného člověka)
Patří sem: bratři Čapkové, E.Bass, K.Poláček

1. Zařaď dílo do kontextu autorovy tvorby: jedno z posledních děl
1.1 Jakými vlivy byl ovlivněn: částečně autobiografické dílo, inspiroval se svým dětstvím, psal ho v době, kdy čekal na transport do Osvětimi
1.2 Vliv na další tvorbu: Přijímáno zpočátku opatrně, ale čtenáři v něm objevili krásu, poetičnost => vznikla jeho nesmrtelnost. Na stereotypnost díla navázal V.Páral a na tematičnost maloměsta navázal J. Škvorecký. Namluveno jako rozhlasová adaptace Františkem Filipovským. Natočen úspěšný seriál roku 1994.
1.3 Jiná autorova díla: Dům na předměstí, Muži v ofsajdu, Židovské anekdoty
1. 4 Jiní autoři téhož stylu: psal v období Karla Čapka - společný intelektuální humor a nadhled, nebo Jaroslava Haška – také povídky s hrubším humorem
1. 5 Historické pozadí vzniku díla: 1938 protektorát Čechy-Morava, Tísňová situace v Českých zemích 40.léta 20.stol., Židovské stíhání a jejich transporty do Koncentračních táborů, omezení literární tvorby vlivem narůstajícího fašismu a nesvobody, autoři - k nadčasovým hodnotám (láska k rodné zemi, vlast a její ohrožení válkou), pozastavení vývoje literatury


2. Obsah

Téma(ta) knihy: život na maloměstě (=město s nevýrazným kultur., společenským životem )

Kdy a kde se odehrává: dílo se odehrává za první republiky (označení pro Československo v období od jeho vzniku v roce 1918 do Mnichovské dohody roku 1938), lidé žijí v poválečném období po rozpadu monarchie (vláda 1 panovníka), právě vznikající republika nabízí lidem svobodu a ekonomika i technický pokrok rostou. Děti si užívají bezstarostné dětství plné dobrodružství, na malém městě (Rychnov nad Kněžnou)

Hlavní myšlenka: jemné zesměšnění konvenčního světa dospělých, obraz maloměsta

Postavy (charakteristika, motivace jednání )

Petr Bajza – Inteligentní kluk, veselý, energický rošťák. Má velkou fantazii a spoustu rozverných nápadů. Ty si často rozvíjí při četbě. Jeho tatínek má koloniál (obchod se smíšeným zbožím) a nutí ho, aby se učil na housle.
Čeněk Jirsák – Je ministrantem, jeho rodina je věřící. Je ješitný a jeho koníčkem je sbírání hříchů, ze kterých se pak vyzpovídá. Jeho tatínek vyrábí čepice.
Tonda Bejval – Vymýšlí spoustu šílených „vynálezů“. Je trochu namyšlený a lakomý.
Zilvar z chudobince – Žije s tátou v chudobinci, často žebrají, nejchudší a je nejvíc zkušený.
Eda Kemlink –
Evička Svobodová – Dcera z cukrárny. Péťova láska. Milá, roztomilá slečna.
Kristýna – Bajzovic služka, hezká. S Péťou se často škádlí. On jí říká Rampuperdo, protože pochází z vedlejší vesnice.
Pan Fajst – Místní mravokárce. Starý mládenec. Kluci ho svými kousky dovádí k nepříčetnosti.
Otakárek – Bohatý kluk při těle. Je to jedináček a často je osamělý. Proto hodně čte. Kluci si z něj někdy utahují, jindy ho přizvou ke svým dobrodružstvím.
Tatínek Bajza – Je laskavý, ale umí být i přísný. Snaží se být synovi vzorem. Je šetrný na peníze.
Maminka – Je hodná a laskavá, Péťu rozmazluje. Je rozumná a klidná, uklidňuje tatínka, když se rozlobí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e335f22376d.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
K_Polacek_Bylo_nas_pet.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse