Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Toman: Září - rozbory básní 17/21

Karel Toman: Září - rozbory básní 17/21


Kategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Toman

Životopisy spisovatele: Karel Toman

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce sestává z pokročilého rozboru jazykových prostředků, obsahu, motivů a verše básně Září Karla Tomana. Uvedeno je rovněž znění analyzované básně. Předchozí část série naleznete zde Karel Toman: Kousek léta - rozbory básní 16/21 a následující zde Jaroslav Vrchlický: Krajina - rozbory básní 18/21.

Obsah

1.
Báseň
2.
Rozbor

Úryvek

"Báseň
Můj bratr dooral a vypřáh koně.
A jak se stmívá,
věrnému druhu hlavu do hřívy
položil tiše, pohladil mu šíji
a zaposlouchal se, co mluví kraj.
-------------------------------------------------------
Zní zvony z dálky tichým svatvečerem;
modlitba vesnic stoupá chladným šerem.
Duch země zpívá: úzkost, víra, bolest
v jediný chorál slily se a letí
k věčnému nebi.
-------------------------------------------------------
Svatý Václave,
nedej zahynouti
nám ni budoucím.

Rozbor
• sbírka Měsíce vznikla během druhé světové války, báseň Září snad nejsilněji vyjadřuje úzkost v těchto letech prožívanou
• "můj bratr" - spojení implikuje silný a velmi osobní vztah básníka k zobrazovanému člověku
• orba, vypřáhnutí koní - odkazy na selské motivy (podobně i v ostatních básních sbírky)
• sepětí člověka s přírodou - věrnému druhu hlavu do hřívy / položil tiše, pohladil mu šíji / a zaposlouchal se, co mluví kraj; člověk s tichou pokorou naslouchá řeči kraje
• pohlazení koně po šíji - výmluvné gesto; člověk neprojevuje city záplavou slov, nýbrž úsporným pohybem ruky
• co mluví kraj - personifikace
• zní zvony z dálky - eufonie (opakování hlásky "z")
• opakuje se motiv ticha ("tichým svatvečerem") - krajinou zní jen pokojné zvuky zvonů, člověk citlivě naslouchá
• modlitba vesnic - metonymie (nemetonymicky: modlitba lidí, kteří žijí ve vesnicích)
• chladné šero - synestézie (spojení dvou různých smyslových zážitků - barva a teplota)
• modlitba stoupá - metafora slovesná
• duch země zpívá - personifikace
• modlitba vesnic, duch země - jakási řeč kolektivu, pospolitosti lidské a přírodní - výraz takovéto kolektivní naděje proniká celou sbírkou
• úzkost, víra, bolest klíčová slova
• věčné nebe epiteton ornans"

Poznámka

Rozbor je zpracován formou odrážek.
Znění básně a úryvky z ní jsou značeny kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f6f058f36da2.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
K_Toman_Zari_rozbor_17.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse