Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

KosmasKategorie: Životopisy spisovatelů, Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Další díla spisovatele: Kosmas

Životopisy spisovatele: Kosmas

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek Kosmase.

Obsah

1.
Kosmas

Úryvek

"Kosmas (1045 – 1125)

Kosmas je znám jako první český kronikář, kanovník svatovítské kapituly, příslušník vrstvy českých vzdělanců 2. pol. 11. stol. Vzdělání získal v pražské katedrální škole a v Lutychu, pravděpodobně navštěvoval i jiné evropské školy.
Proslul jako autor první, latinsky psané české kroniky Chronica Boemorum (Kronika Čechů); vzorem mu byla světová kronika Reginona z Prümu. Dílo zachycuje české dějiny od mýtických počátků až po vládu knížete Soběslava. Kronika je rozdělena do tří knih, z nichž první pojednává o nejstarších dějinách do roku 1038, druhá končí v roce 1092, třetí líčí Kosmovu současnost. Používal středověké i antické prameny a vycházel i z ústního podání nejstarších českých pověstí. Vyzdvihoval upevnění českého státu a křesťanství za vlády Přemyslovců."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5219bdf193cac.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Kosmas.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse