Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol

Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Ladislav Fuks

Škola: Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55, Praha 4 - Michle

Charakteristika: Seminární práce do literatury shrnuje děj novely Spalovač mrtvol a zároveň přibližuje psychologii jejích postav. Dotýká se také jazyka a kompozice díla, opět se vrací k psychologii postav v podobě upozornění na jejich častou pasivitu a práci uzavírá vlastní zamyšlení nad obsahem novely.

Obsah

1.
Ladislav Fuks
2.
Děj a postavy
3.
Jazyk, kompozice, pasivita postav
4.
Vlastní zamyšlení nad dílem

Úryvek

"Ladislav Fuks
Byl velmi významných autorem psychologické prózy válečného a poválečného období. Ve svých dílech se nejvíce zabývá lidmi utlačovanými fašismem a Židy. Jeho díla jsou zajímavá především díky způsobu psaní, kde barvitě popisuje grotesknost děje a zároveň dokonalým způsobem popisuje hloubku úzkosti a beznaděje lidí za druhé světové války. Jelikož se narodil roku 1923, sám zažil hrůzy druhé světové války. Mezi jeho nejznámější díla patří Pan Theodor Mundstock nebo Spalovač mrtvol.

Příběh se odehrává v Praze ve třicátých letech minulého století, při okupaci české země. Hlavní postavou je pan Karl Kopfrkingl, pracovník v krematoriu, který žije spokojeně se svojí čarokrásnou ženou Lakmé a dvěma dětmi. Vše se zdá být na první pohled dokonalé a všichni jsou i přes politickou situaci v zemi štastní, ale čím více se čtenář dostává do hloubky románu zjišťuje absurditu nebo spíš až psychopatičnost postavy. Pan Kopfrkingl má, kromě své ženy, ještě jednu lásku a tou je jeho práce, respektive spalování mrtvol v krematoriu, jeho Chrámu smrti. Vidí v tom něco naprosto úžasného, nadpozemského. Sám sebe považuje za vyvoleného, že může jako jediný doprovázet zemřelé na cestu do nebes a ulehčit jim čekání. Už tady se dostáváme k velkému paradoxu v Koprfkinglově osobnosti, neboť on sám nemá rád násilí, má rád život, přitom se ve smrti vyžívá.
Velmi klíčovou postavou je Willi Reinkem, jeho přítel z války a nýnější člen SdP. Právě Willi hraje klíčovou roli v románu, je ten kdo nahlodává Karlovu mysl a probouzí v něm bestiálního vraha. Willi je naprosto učebnicovým příkladem zfanatizovaného Němce za druhé světové války.“ Jsi jeden z nás. Jsi čestný, citlivý, odpovědný a hlavně..." Willi se obrátil, "jsi silný a statečný. Čistá germánská duše. To, mein lieber Karl, ti nevezme nikdo. To si nemůžeš vzít, i kdybys stokrát chtěl, ani ty sám. Protože to máš zhůry. Je to i tvůj dar. Tvé předurčení. Jsi vyvolený," Na této postavě má čtenář možnost nejlépe pochopit mentalitu lidí. Willi skálopevně věří v čistotu a jedinečnost germánské rasy a v to, že Hitler je mesiáš bojující za svobodu Němců i za cenu lidských životů. Židy bere jako zbloudilý nešťastný národ. V tu chvíli se v Karlovi probudí jakýsi ochranitelský pud. Chtěl zachránit Němce před zbloudilým národem. Nebral Židy jako vetřelce nebo parazity, spíš jako nešťastný národ, kterému by se mělo pomoct ze světa a právě v to věřil Karl, že to je jeho posláním. Udával Židy, začlenil se mezi čisté Němce a věřil ve vysvobození Německa. V této fázi má čtenář dojem naprosté absurdity situace a sklíčenosti. Člověk, který se chová až přespříliš mírumilovně, osoba která neustále opakuje své ctnosti a popírá jakékoliv neřesti, jako jsou alkohol nebo nevěra, násilí, se dopustí udavačství, zrady. Člověk je zklamán nad tímto obratem událostí. Jakoby se v hlavě této postavy skrývalo zvíře schované za andělskou tváří a dobrými způsoby a čekalo na svou chvíli, na svého probuditele."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50c38da45d5e7.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
L_Fuks_Spalovac_mrtvol.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse