Poradíme vám

Lion Feuchtwanger


Kategorie: Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Další díla spisovatele: Lion Feuchtwanger

Životopisy spisovatele: Lion Feuchtwanger

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Životopis německého spisovatele Liona Feuchtwangera nás nejdříve informuje o jeho dětství a studiích. Je zmíněn i jako zakladatel Der Spiegelu a jako účastník antifašistického hnutí. Poté se dozvídáme o cestě do USA a ocenění, které po válce obdržel. Následuje popis jeho spisovatelských začátků od překladatele, dramatika přes autora historických románů až k autorovi biografií. V závěru jsou vyjmenováná díla přeložená do češtiny a jsou zde uvedeni i hlavní čeští překladatelé Feuchtwangerových děl.

Obsah

1.
Dětství a studia
2.
Vydavatel Der Spiegel a účastník antifašistického hnutí
3.
Cesta do SSSR a USA
4.
Feuchtwangerovy spisovatelské začátky
5.
Feuchtwangerovy historické romány
6.
Autor biografií
7.
Díla přeložená do češtiny
8.
Hlavní čeští překladatelé

Úryvek

"Německý romanopisec dramatik a překladatel se narodil 7.7.1884 v Mnichově do početné rodiny židovského továrníka. Studoval germanistiku, filozofii a antropologii v Mnichově a Berlíně (1903-07), hodně cestoval, především do Itálie a Francie.
V r.1908 se stal vydavatelem vlastního literárního časopisu Der Spiegel a divadelním kritikem časopisu Die Schaubühne. Roku 1912 se oženil a o dva roky později byl internován do Tunisu, uprchl do Německa, žil v Mnichově, psal protiválečné básně a překládal indická, řecká a španělská dramata. Z let 1918-19 se datuje jeho přátelství s Brechtem. Od 1925 do 1933 žil v Berlíně, po nástupu Hitlera emigroval do Francie. Účastnil se protiválečných a protifašistických kongresů, patřil k nejaktivnějším činitelům antifašistických hnutí, 1936 s Brechtem a Bredelem (o 13 a o 16 let mladšími) založil a vydával emigrantský časopis Das Wort.
V roce 1937 navštívil SSSR a později označil tuto cestu- vedle první světové války- za rozhodující prožitek pro svůj život a literární dílo. Cestopis Moskau (1937) je psán se sympatiemi k socialistickému státu a mj. polemizuje se známou knihou A.Gida. Při cestě z Moskvy se zastavil v Praze, jeho chystaná přednáška však byla policejně zakázána. Roku 1940 byl ve Francii internován a jen s velkými potížemi se dostal za hranice a posléze do USA. Od r.1941 žil v Kalifornii. Po válce byl vyznamenán státní cenou NDR (1953) a Humboldtova berlínská univerzita mu udělila titul doktora h.c. (1954)- ‚Humansiticky a ostře protifašisticky orientovaný spisovatel, znamenitý vypravěč‘.
Začal jako překladatel, překládal například Aischyla, Aristofana, vedle protiválečných básní napsal i drama Váleční zajatci (1919), které bylo zakázáno. (Feuchtwangerovy další hry: Julius Farnes, Vasantasena, Žid Süss, Thomas Wendt, Kupec holandský, Život Eduarda XI.) Jeho díla vycházejí ze současných problémů společnosti, řeší je z hlediska buržoazního humanismu.
Napsal řadu dějově velmi poutavých historických románů (projevil zde nejen znalost doby, ale i svou fantazii), často čerpal že židovských dějin. Proslavil se romány Ošklivá vévodkyně (1923) a Žid Süss (1925), který původně napsal jako drama. Jsou naplněny všelidským humanismem, přesto byl Žid Süss za fašistického režimu zfilmován a hrubě zneužit k antisemitské propagandě. Po roce1933 došel Feuchtwanger k závěru, že proti vládě násilí je třeba vystoupit také násilím. Přímou reakcí na rozmach fašismu byla románová trilogie z německé současnosti Čekárna (1930-1940; skládá se z částí Úspěch, Oppermannovi a Vyhnanství). Značný ohlas měl i historický román Nepravý Nero (1936) a trilogie Josephus Flavius (1932-1942; části Válka židovská, Synové a Zaslíbená země), kde Feuchtwanger na příkladu židovského historika Flavia a protiřímském židovském odboji na počátku 20.století, kdy se pod tlakem křesťanství začala rotpadat antická civilizace, vytvořil monumentální dílo, skýtající mnohé paralely se současností."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ahum_litx0035.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Lion_Feuchtwanger.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse