Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Lion Feuchtwanger: Jefta a jeho dcera

Lion Feuchtwanger: Jefta a jeho dceraKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Lion Feuchtwanger

Životopisy spisovatele: Lion Feuchtwanger

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Jefta a jeho dcera, jehož autorem je Lion Feuchtwanger.

Obsah

1.
Lion Feuchtwanger: Jefta a jeho dcera

Úryvek

"Jefta a jeho dcera
Feuchtwanger Lion
Námět díla byl převzat z Knihy soudců, která je součástí Starého zákona. Hlavním hrdinou je Jefta, syn náčelníka kmene Galád. Jeftova matka ovšem nevyznává Hospodina, ale Amona. I Jeftova manželka, Iketura, vyznává boha Amona. Jefta je tedy levoboček, bastard. Přesto ho má Galád nejraději, dokonce raději než své další potomky.
Náčelník Galád je již stár a jednoho dne zemře. Jeftovi před smrtí odkáže veliké hospodářství. Na hospodářství si ovšem dělají nárok i další Galádovi potomci. Argumentují tím, že Jefta nemůže být věrný Hospodinovi, když jeho manželka vyznává Ammona a i on je potomkem Ammonitky. Jefta dostane na vybranou. Buď opustí manželku a dceru Jaalu a hospodářství mu zůstane, nebo bude uvržen v otroctví.
Jefta však zvolí řešení jiné. Se svými přáteli se odebere na sever do pusté země. Zde žijí chudě a skromně. Postupně Jefta ovládne pět babylonských měst, protože král Abir vede válku s dalšími nepřáteli, a proti Jeftovi nemůže tudíž zakročit.
Zemi Galád nezitím začnou ohrožovat nájezdy Ammonitů a Moabitů. Jeftovi nevlastní bratři jsou nuceni prosit u něj o pomoc.
Jefta nakonec svolí a vytáhne proti králi Nachašovi. Nezačne ovšem bojovat, nýbrž uzavře mírovou smlouvu na jeden rok. Král Nacháš, vládce Ammona, se spojí s králem Abirem. Nepřátelé mají přesilu, ale Jefta nechce požádat o pomoc západní izraelské kmeny, které žijí za řekou Jordán. Věří, že mu pomůže Hospodin.
Schyluje se k bitvě. Jefta chce využít lsti, to se mu ovšem nepovede. V bitvě Jefta prohrává. Když je nejhůř, požádá Jefta Hospodina o pomoc. Slíbí mu za ni oběť. Má se jí stát první člověk, který Jeftovi vyjde vstříc z bran hlavního města Galád. Nakonec se Jeftovi skutečně podaří bitvu vyhrát.
Při návratu ho čeká šok. V ústrety mu vyjde jeho jediná a milovaná dcera Jaála. Jefta splní, co slíbil, a přinese Hospodinovi zápalnou oběť.
Izraelské kmeny se po dlouhé době opět sjednotí. Jefta ale za to všechno těžce zaplatí. Poznává, že jeho oběť byla zbytečná a marná, a nadobro zlomen předčasně umírá."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5191e4e5e2eee.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
L_Feuchtwanger_Jefta_a_jeho_dcera.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse