Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Ludovico Ariosto: Zuřivý Roland

Ludovico Ariosto: Zuřivý RolandKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Ludovico Ariosto

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Profesionálně zpracovaný zápis do čtenářského deníku seznamuje s obsahem Ariostova díla Zuřivý Roland.

Obsah

1.
Ludovico Ariosto: Zuřivý Roland

Úryvek

"Epos postrádá jednotnou kompozici - jde vlastně o řetězec kouzelných episod z Artušových románů, z řeckých a římských klasiků a odjinud. Látkou navazuje na Zamilovaného Rolanda od italského básníka 15. století Mattea Bojarda.
V Zuřivém Rolandu líčí básník výpravu Saracenů do Francie proti Karlu Velikému. Karel je poražen, opevní se v Paříži a je obléhán Agramantem, vůdcem pohanů. Do Paříže přichází Rolandův strýc Rinaldo, hledající Angeliku, dceru kytajského císaře, již dobyl Roland za hrdinných bojů v Asii. Angelika Rolanda odmítá, neboť miluje chudého, ale krásného Maura Medora. Rinaldo je poslán pro pomoc do Anglie. Angličané i Skotové se vypraví do Francie, přichází i Ruggiero, který byl zaklet na hradě čaroděje Atlanta. Čaroděj má okřídleného koně, zvaného Hippogryf, a štít, jehož lesk je tak oslnivý, že každý, kdo na něj pohlédne, klesá k zemi. Ruggiero je ze zajetí vysvobozen Bradamantou, jíž čarodějka Melissa věští, že z jejího spojení s Ruggierem vzejde slavné potomstvo. Pohanský král Aghramante je obklíčen v táboře, přivolává pomoc; nastane boj, v němž je Ruggieoro raněn. Přitáhne Rinaldo a Saracéni jsou porážkou přinuceni vrátit se do Afriky. Tam záhy přispěchá křesťanský rek Astolfo se svým loďstvem. Agramante se svými reky podnikne souboj s křesťany a je zabit - křesťané se slavně vracejí do Francie.
Vedle těchto bojů probíhají děje plné lásky, dobrodružství, kouzel a nebezpečí. Ruggiero získá po různých bojích a překážkách Bradamantu. Roland, jenž touží po Angelice, pozná, že Angelika se stala chotí Medorovou, jehož našla těžce raněného a který se její péčí uzdravil. Roland pozná marnost své touhy, zešílí a ničí vše, co připomíná lásku Angeliky k Medorovi. Rytíř Astolfo zuřícího Rolanda chytí a vyléčí jej z jeho šílenství – dává mu vdechovat ztracený rozum z láhve - tu vzal na měsíci, kde je vše, co lidé ztratili. Jen hloupost není na měsící žádná, praví básník – „neb té se od nás hnouti nenapadne“."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511fb1241f5b3.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
L_Ariosto_Zurivy_Roland.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse