Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Magická Praha coby práh mezi mrtvými a živými ve fantastickém světě Gustava Meyrinka

Magická Praha coby práh mezi mrtvými a živými ve fantastickém světě Gustava Meyrinka


Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

Typ práce: Ostatní

Další díla spisovatele: Gustav Meyrink

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Recenze se skládá ze dvou částí. První se krátce zabývá životem a dílem Gustava Meyrinka. Zasazuje jeho novelu Albinos do kontextu témat a autorovy tvorby. Druhá část se pak věnuje ději, postavám, tématům a stylu samotné novely.

Obsah

1.
Úvod
2.
O autorovi
3.
Struktura textu, zasazení novel
4.
Novela Albinos
4.1
Děj
4.2
Postavy
4.3
Styl

Úryvek

"Autor rakouského původu, narozený ve Vídni, prožil v Praze své dospívání, jakožto i část dospělého života. Praha pro něj byla městem takřka osudovým, jelikož zde zažil největší životní zklamání a pády. Poté, co byl roku 1902 neprávem nařčen z bankovního podvodu, dokonce strávil několik měsíců ve vězení. V Praze se ve 24 letech pokusil o sebevraždu. Praha však byla i místem, kde zažil duchovní uvědomění díky studiu okultismu, hermetismu a východních nauk. Jeho pocity k tajemnému městu zůstaly dokonce života ambivalentní: „Neznám jiné město, které by člověka – bydlí-li v něm a zvětrá-li s ním duchovně – k sobě tak podivuhodně kouzelně vábilo a jež by tak neodolatelně vybízelo k návštěvě míst jeho pohnuté minulosti – jako Praha,“ píše autor v povídce „Neviditelná Praha“. Starobylé město pro něj znamenalo doživotní inspirací.
Z hlediska struktury textu je povídková antologie rozdělena na několik pasáží, které seskupují jednotlivé povídky do 4 oddílů, z nichž poslední je věnován tématu magické Prahy a její roli v Meyrinkově tvorbě. Součástí povídek je rovněž předmluva Jeana-Jacquese Polleta.
Jedná se celkem o 10 novel psaných v duchu fantastické literatury, jež se odehrávají v kontextu historické města pražského. V každém z vyprávění dojde v průběhu děje k šokujícímu odhalení zrůdné hrůznosti, která je výsledkem prolnutí reality s fantastickým světem legend, surreálna a vědy. Původce této hrůzy je nejčastěji vědec, doktor či alchymista; tedy někdo, kdo má vysoký stupeň znalostí, jichž často manipulativně využívá ve svůj prospěch. Všeobecně se jedná o postavy démonického charakteru či exotického původu, které mají ve vyprávění funkci podvratného živlu. Co se týče podrobnější analýzy, zvolila jsem povídku „Albinos“, která nás zavádí do života středověkého duchovního řádu ukrývajícího ve svém nitru strašlivé tajemství.
Tento duchovní řád má vlastní hierarchii, která se skládá ze dvou generací. Na začátku povídky si staří členové řádu uvědomují, že se v jejich kruhu děje cosi nekalého, co se vzdaluje na míle hodnotám původních zakladatelů. Jedná se o mravní úpadek způsobený zločinem zrady a cizoložství, jichž se dopustil jeden ze členů řádu, bratr Arioste. Ten totiž zplodil dítě se ženou svého nejlepšího přítele doktora Kassekanariho. Dítě považované za bastarda je doktorem mučeno za účelem jeho transformace v bytost zbavenou citů i zdravého úsudku – albína. Pod jménem Iranak – Essak se schovává uvnitř řádu a tajně připravuje pomstu. Ta spočívá ve vraždě jeho nevlastního bratra Korvína, legitimního potomka doktora Kassekanariho. Na konci vyprávění Korvín umírá způsobem, jakým byla předpovězena smrt tomu, kdo by se pokusil otevřít zapečetěný dopis náležející do sbírek řádu..."

Poznámka

Obsahuje dva malé grafiky magické Prahy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e26f198a6167.zip (124 kB)
Nezabalený formát:
Mag_Praha_Meyerink.doc (152 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse