Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 550 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2728 prací zdarma.

Poradíme vám

Marcel ProustKategorie: Životopisy spisovatelů, Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Životopisy spisovatele: Marcel Proust

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek spisovatele Marcela Prousta.

Obsah

1.
Marcel Proust

Úryvek

"Proust Marcel (1871 – 1922)

Významný francouzský prozaik. Spolu s J. Joycem je pokládán za “otce” moderního románu (především psychologického, zejména z hlediska subjektivním pojímáním času).
Nejvýznamnějším dílem (i přínosem vývoje prózy 20. stol.) je román Hledání ztraceného času; který jerozdělen do 7 dílů: Swann, Ve stínu kvetoucích dívek, Ke Guermantům, Sodoma a Gomora, Uvězněná, Zmizelá Albertina, Čas nalezený. Proustův román krystalizoval v době, kdy velký vliv získávala zejména freudovská psychologie. Proust jí nebyl zásadně ovlivněn, avšak její ohlas je patrný i u něho. Dovedl do důsledku některé postupy klasického psychologického románu, na druhé straně otevřel próze nové oblasti myšlenkové i výrazové. Protože si uvědomil pomíjivost všeho, co tvořilo náplň jeho života, chtěl okamžiky, pocity, zážitky, které nenávratně odnesl čas, znovu obnovit v proudu vzpomínek, znovu “vědomě” prožít a zakotvit v uměleckém díle, a tak znovu nalézt “ztracený čas”.
Napsal též sbírku krátkých próz Napodobeniny a rozmanitosti
Eseje Kroniky a Vybrané texty."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x521f8b783ef4a.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
M_Proust.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse