Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Životopisy spisovatelů > Margita Figuli - život a dílo slovensky

Margita Figuli - život a dílo slovensky


Kategorie: Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Životopisy spisovatele: Margita Figuli

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o představení života a díla slovenské spisovatelky Margarity Figuli.

Obsah

1.
Život
2.
Tvorba (stručne)
a) Uzlík tepla
b) Pokušenie
c) Tri gaštanové kone
d) Olovený vták
e) Babylon
f) Mladosť
g) Ariadnina niť
h) Balada o Jurovi Jánošíkovi

Úryvek

" V tomto období však bola už uznávanou spisovateľkou. Uznanie jej priniesla najmä jej druhá kniha, novela Tri gaštanové kone. Dej je charakteristický pre dobu svojho vzniku, keď u nás ešte žila ilúzia, že násiliu sa dá vzdorovať dobrotou srdca. Dej je realizovaný ako reťaz skúšok. Výsledok má ukázať, že zachovanie princípov (pokora; odovzdanosť osudu) býva v živote odmenené. Ide tu o rozprávkový východiskový pôdorys.
Dej je postavený na klasickom trojuholníku medzi dvoma mužmi a jednou ženou. Hlavným predstaviteľom dobra je Peter, ktorý je zároveň rozprávačom príbehu. Celý život sa usiluje konať podľa noriem kresťanskej etiky, čo určuje jeho ľudské vlastnosti. Je cnostný, nevýbojný obchodný cestujúci. Do deja vstupuje aj záporný hrdina., bohatý sedliak a príležitostný oravský pašerák koní Jano Zápotočný, ktorí je zároveň Petrovým sokom v láske. Má negatívne charakterové vlastnosti. Je hlavnou prekážkou pri presadení sa lásky. Magdaléna sa sľúbi Petrovi, ale iba pod podmienkou, že sa sociálne a aj spoločensky vyrovná svojmu sokovi. Splnenie tejto dohody mal prísť oznámiť s tromi gaštanovými koňmi, ktoré mali byť znakom jeho nového, vyššieho postavenia. Zatiaľ, čo Peter plní dohodu, Zápotočný Magdalénu zvedie a vezme si ju za manželku. Ich spolužitie je však obojstranne nešťastné. Magdaléna sa trápi kvôli nedodržanému sľubu a Zápotočný zasa kvôli zisteniu, že lásku si nemožno získať násilím ani nijakým úskokom. Záver diela je oslobodzujúci, šťastný pre Petra. Zápotočný umiera pod kopytami koňa, Magdaléna sa zotaví zo svojich utrpení a Peter si ju odvedie do krajiny spoločného detstva. Predstavuje mýtus o návrate „strateného raja“ detskej nevinnosti. Sú stelesnením sily s nezničiteľnosti čistej, utrpením zocelenej lásky. Sú symbolmi neustále platných etických hodnôt a morálnych zásad, ktoré posväcujú ľudský život. Folklórno – baladický ráz diela dosahuje netradičnými prirovnaniami. Toto dielo je jedným z vrcholných diel naturizmu, ktoré bolo mnohokrát vydané a preložené.

V období, keď sa armáda tzv. Slovenského štátu zúčastnila na hitlerovskej okupácii Poľska, v pacifistickej novele Olovený vták vyslovila svoj otvorený protest nielen proti vojne, ale aj proti tomuto zločinnému kroku. Od tejto chvíle až do konca 2. svetovej vojny sa jej publikačné aktivity obmedzili. "

Poznámka

Součástí je i fotografie autorky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x472a6ef493176.zip (115 kB)
Nezabalený formát:
Margita_Figuli.doc (148 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse