Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 550 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2728 prací zdarma.

Poradíme vám

Marie Pujmanová


Kategorie: Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Další díla spisovatele: Marie Pujmanová

Životopisy spisovatele: Marie Pujmanová

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně charakterizuje osobnost Marie Pujmanové, její názory, východiska a tvorbu. Věnuje se také ději některých jejích děl jako jsou Lidé na křižovatce. Zvláštní pozornost klade na to, jak Pujmanová viděla soudobou společnost a reagovala na její změny.

Obsah

1.
Život
2.
Vzory
3.
Východiska
4.
Povídky z městského sadu
5.
Pacientka doktora Hegla
6.
Lidé na křižovatce
7.
Předtucha
8.
Hra s ohněm
9.
Život proti smrti
10.
Sestra Alena

Úryvek

" V roce 1932 navštívila Pujmanová Sovětský svaz. Z tohoto poznání vznikla reportážní kniha Pohled do nové země /1932/. V těchto letech začala pracovat na románové trilogii Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život proti smrti. První díl vydala v roce 1937.
V tomto románě obsáhla autorka časové období od 20.let až do konce 2. světové války.
M. Pujmanová těžila ze svého poznání dělnického života na Mostecku, v brněnské textilce a v Baťově Zlíně, který se stal předlohou jejího průmyslového města Úly. Jde vlastně o průřez celou společností, od kapitalistického podnikatele přes svobodné povolání /advokáti/, umělce
a zaměstnance až po dělníky. Tomu odpovídá i prostředí /salón, měšťanský byt, bar, továrna/,
dějiště /Praha, venkov, průmyslové město/ i věkové rozpoložení postav /všechny generace/.
Společnost stanula na křižovatce dějin.

Děj se soustřeďuje okolo rodiny vdovy pop zámečníkovi Urbanovi, která jde za obživou
do Prahy, okolo rodiny pokrokového advokáta Gamzy a okolo kapitalisty Kazmara. Její
postavy jsou nadány plným životem, protože nezastírá jejich slabosti a tak vyrůstají před našima očima jako skutečné ztvárnění života. Nevyhýbá se intimní sféře, dovedla vylíčit složitý vývoj jedince a jak jej mohou zkomplikovat osobní problémy. První díl byl z dané tri-
logie nejzdařilejším.
Za okupace nemohla Pujmanová pokračovat v Lidech na křižovatce. Věnovala se poezii – Zpěvník /1939/, Verše mateřské /1940/. V próze vydala jen povídku Předtucha /1942/, kde nastínila obraz psychologie dospívajících, střet zájmů rodičů a dětí, odraz atmosféry nacistické okupace.
Pokračování Lidé na křižovatce mohlo vyjít až ppo více než desítiletém odstupu, a to
pod názvem Hra s ohněm /1948/. Zde sleduje Pujmanová osudy svých hrdinů v dalších letech až do okupace. Dějiště se rozšiřuje z Čech na hitlerovské Německo /lipský proces/, Sovětský
svaz /Gamzova dcera tam odchází i s manželem/. Autorka dobře zachytila šířící se atmosféru
strachu v nacistickém Německu.
V posledním díle trilogie nazvaném Život proti smrti /1952/ dovedla autorka své hrdiny
přes okupaci až po osvobození."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4555e5d43bbc6.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Marie_Pujmanova.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse