Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Miguel de Cervantes Saavedra: Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha

Miguel de Cervantes Saavedra: Důmyslný rytíř don Quijote de la ManchaKategorie: Profi práce, Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Miguel de Cervantes y Saavedra

Životopisy spisovatele: Miguel de Cervantes y Saavedra

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v hlavních bodech nastiňuje děj renesančního románu Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha a provádí také jeho krátký rozbor.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Děj
2.
Teoretický rozbor

Úryvek

"Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha
Cervantes y Saavedra Miguel de
Světoznámý španělský renesanční román, jenž uvedl do literatury typ postavy komicky vyjadřující rozpor mezi skutečností a iluzí. Hrdinou románu je zchudlý šlechtic (hidalgo), poblázněný četbou rytířských románů, který se vydá na pouť za ideálem svého srdce, vysněnou Dulcineou. S romantickým ideálem však kontrastuje vzhled vytáhlého stárnoucího rytíře i jeho ubohé herky Rocinanty.
Na cestě se rytíř setká s množstvím překážek a protivenství, které zdůrazňují rozchod iluzí s realitou. Děj dvojdílného románu se člení v mnohá komická rozhodnutí, která zažije šlechetný don Quijote se svým přízemním sluhou, sedlákem Sanchem Panzou: boj s větrnými mlýny, tj. obry, setkání s mezkaři, příhoda s kupci, zápas s měchy vína aj. Některé příběhy odhalují pravou tvář španělské společnosti (příhoda s galejníky); jiné jsou literárními parodiemi na rytířské a pastýřské romány. Děj prokládá autor množstvím epizodických vyprávění, jež jsou spojena motivem cesty, pouti, poznání.
Vzájemné sbližování postojů obou protagonistů vrcholí ve druhém díle Sanchovy "vlády nad ostrovem", v níž se odráží tradiční motiv utopický. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha byl opatřen dedikací vévodovi de Béjar (I) a hraběti de Lemos (II), Předmluvami ke čtenářům (I,II) a úvodní parodickou kratičkou básnickou antologií ke slávě knihy a jeho hrdiny. Cervantes zachytil celý žánrový rejstřík dosavadního románu: boří "babylónskou věž" rytířských románů, paroduje román a novelu pastýřskou, román utopický a dobrodružný, vstřebává podněty románu pikareskního. Don Quijote je tedy komický i tragický zároveň.
Teoretický rozbor:
Původní záměr vytvořit satiru na rytířské romány.
Odhalení nedostatků soudobého Španělska. Odvěký svár snů a skutečnosti, přirozený a uspořádaný svět se vyskytuje jen v představách pomatence v protikladu k rozvrácenosti doby.
Obvyklé hodnoty převráceny, moudrost se jeví jako bláznovství.
Dvoudílný román, vrcholné dílo zlatého věku španělského písemnictví.
Syntéza prvků románu rytířského, pikareskního, utopického a dobrodružného.
Parodie a zesměšnění – komika a humor"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x516522e0d4d82.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
M_Cervantes_Dumyslny_rytir_don_Quijote.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse