Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Miloslav Bureš: Píseň lněných polí

Miloslav Bureš: Píseň lněných políKategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Miloslav Bureš

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje děj knihy Miloslava Bureše Píseň lněných polí, který se odehrává na Českomoravské vysočině.

Obsah

1.
Děj

Úryvek

"Píseň lněných polí
Bureš Miloslav
Chudá políčka na Českomoravské vysočině v okolí Jimramova, Poličky, Svratky a Hlinska nemohou uživit místní venkovany. Ti si musejí nuzně přivydělávat na živobytí domácím tkalcovstvím. Své výrobky odvádějí do města faktorům, kteří je však zle odírají a šidí - přesto všechno chudí tkalci nereptají. Jsou to skromní lidé, kteří lpějí na víře svých předků a utěšují se ve své bídě slovy Písma. Když se však chamtivost faktorů neudržitelně vystupňuje, tkadlec Vápeník z Orlice, poctivý a probudilý člověk, se proti křiklavému bezpráví ozve jménem všech.
Ostatní se k Vápeníkovi přidali - prvním z nich byl starý Roušar. Odbojníci sice dosáhli určitého úspěchu, v té době (na přelomu 19. a 20. století) se ale už v městech počala rozmáhat tovární strojová výroba, se kterou horští tkalci nemohli soutěžit. Uvažovali i o tom, že by přeměnili pastviny v pole, na nichž by pěstovali len, který by dodávali továrnám. Tento úmysl jim však továrníci neschválili. Vápeník sice dočasně pomohl tkalcům tím, že je přiměl, aby tkali koberce pro továrny v Hlinsku, brzy se ale i tu uplatnily stroje. Proto se tkalci na Vápeníkův popud rozhodli, že budou pracovat samostatně, bez faktorů, a že budou prodávat své výrobky na jarmarcích přímo spotřebitelům. Laciné, pevné a líbivé koberce šly dobře na odbyt a tkalci byli stále spokojenější. A když ještě do Orlice přišel nový farář Musil, mladý muž, který s nimi cítil, staral se o jejich zábavu a s Vápeníkem založil svépomocnou pokladnu pro případ onemocnění, horalé začali již dýchat docela bezstarostně.
Stavba dráhy přinesla do obce nové vzrušení a na čas i zajištěný výdělek. Mnozí opustili tkalcovské stavy a chopili se lopat a krumpáčů, mladý Roušař ale zůstal věrný kobercům. Příbytek už má opravený a bez dluhů a jeho Marie dokonce mohla uložit první peníze, které si naspořili za krátkou dobu svého manželství."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5162f56052823.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
M_Bures_Pisen_lnenych_poli.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse