Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Miroslav HoloubKategorie: Životopisy spisovatelů, Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Další díla spisovatele: Miroslav Holub

Životopisy spisovatele: Miroslav Holub

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek básníka Miroslava Holuba.

Obsah

1.
Miroslav Holub

Úryvek

"Holub Miroslav (1923 – 1998)

Miroslav Holub byl významný český básník, esejista a překladatel. Proslul ovšem také jako lékař imunolog. Narodil se v Plzni jako syn právníka a středoškolské učitelky. Po maturitě na plzeňském gymnáziu pracoval během války v dělnických profesích. Po válce vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze, pracoval jako patolog a poté se celoživotně věnoval imunologii v Ústavu mikrobiologie ČSAV, otiskoval populárněvědecké články v časopisu Vesmír. Jeho básnická tvorba se vyhranila dle poetiky skupiny Květen a poezie všedního dne.
V básnické tvorbě uplatňuje vědecký přístup ke skutečnosti, verše jsou formálně jednoduché, využívají paradox a vyostřenou pointu (Anamnéza, Naopak, Interferon čili o divadle, Syndrom mizející plíce)
Ačkoli – vrcholná sbírka ze šedesátých let, pojetí lidské svobody v posrpnové realitě
Autor kratších próz a esejistických cestopisů (Anděl na cestách, Žít v New Yorku).
Překládá z literatury polské a anglické (L. Thomas, E. A. Poe)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52164d3bd12b1.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
M_Holub.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse