Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Miroslav Holub: Achilles a želva

Miroslav Holub: Achilles a želvaKategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Miroslav Holub

Životopisy spisovatele: Miroslav Holub

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Achilles a želva, jehož autorem je Miroslav Holub.

Obsah

1.
Miroslav Holub: Achilles a želva

Úryvek

"Achilles a želva
Holub Miroslav
První sbírky Miroslava Holuba patří k „poezii všedního dne“, formující se ve druhé polovině padesátých let kolem časopisu Květen. Směřují k pravdě prostého všedního života. Příkladem může být i sbírka Achilles a želva. Básník odmítá košatou obrazivost a vystačí si se stručným úderným popisem reality, který je však přesto básnicky cenný. Titulní báseň sbírky Achilles a želva odkazuje ke slavné aporii starořeckého filosofa Zenóna, podle níž Achilles, nejrychlejší z bojovníků u Tróje, nikdy nemůže dohonit pomalou želvu. Želva je v Holubově zpodobnění představitelkou všech bezejmenných a zapomenutých postav, které ale trpělivě a bez velkých gest posunovaly vývoj lidstva kupředu. Podobně je tomu i v této básni:
Umřela večer
Vysoko, vysoko
Poslední slova bloudila stropem
jako mraky.
Kredenc plakal.
Zástěra se chvěla
jako by překrývala propast.
Byl konec. Mladí šli spát.
Ale k půlnoci
mrtvá vstala,
zhasila svíce (je jich škoda),
rychle zašila poslední punčochu,
našla svých padesát korun
v piksle od skořice
a položil je na stůl,
našla nůžky zapadlé za skříní,
našla rukavici
kterou rok nemohli nalézt,
zkusila všechny kliky,
utáhla vodovod,
dopila kafe
a zase padla zpět.
Ráno ji odvezli.
Byla spálena.
Popel byl hrubý
jako z obyčejného
hnědého
uhlí.
Celkově střízlivý tón básně nebrání upřímné nepatetické oslavě života staré ženy. Pokud si báseň podrobněji rozebereme, vidíme, že převládají jednoduchá slovní spojení, a to bez ohledu na významové zatížení. Básník objektivně a neosobně ukazuje realitu. V básni nenajdeme pravidelný rytmus ani rýmy. Na začátku nalezneme dvě personifikace, později básnické přirovnání. Celkově téměř chybějí přívlastky, převládají podstatná jména a dějová slovesa. Stará paní umřela, její „mladí“ šli spát, ona ale v noci vstává. A to ne proto, aby snad „vstoupila na nebe“, ale z čistě praktických pohnutek – zašít punčochu, zhasnout světlo. Jsou to právě ony maličkosti, které ve své tvorbě Miroslav Holub vzývá. Dochází tak k oslavě každodenní nejprostší lidské reality."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a4703a81852.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
M_Holub_Achilles_a_zelva.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse