Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Miroslav Ivanov: Atentát na Reinharda Heydricha

Miroslav Ivanov: Atentát na Reinharda HeydrichaKategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Miroslav Ivanov

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Atentát na Reinharda Heydricha, jehož autorem je Miroslav Ivanov.

Obsah

1.
Miroslav Ivanov: Atentát na Reinharda Heydricha

Úryvek

"Atentát na Reinharda Heydricha
Ivanov Miroslav
Toto dílo vyšlo poprvé v roce 1963, ovšem pod názvem Nejen černé uniformy. Tento název je odvozen od úvodního motta knihy: „Nejen černé uniformy, i stateční lidé žijí na světě.“ Později došlo k řadě přepracování z důvodů historického zpřesnění.
Kniha je členěna do 4 úseků, navíc je uvozena prologem a zakončena epilogem. Každý úsek je pojmenován výrazem z hudební terminologie a zahrnuje jednotlivé etapy atentátu – příprava atentátu, jeho provedení, stíhání parašutistů a dopad na český národ.
Vyprávění je sestaveno z monologů různých osob, celkově se jedná o více jak 40 lidí, kteří jsou určitým způsobem spojeni s atentátem. Významnou roli pak hrají monology historika opravující drobné nedostatky ostatních výpovědí.
Dějová linie příběhu je velmi rozsáhlá, nastiňuje již dobu předválečnou a okupaci Čech a Moravy. Jádro vyprávění je pak věnováno příchodu Reinharda Heydricha do Protektorátu (27.9.1941) a bezprostředně následujícím událostem. Z pohledu obyčejných lidí je líčen seskok parašutistických skupin Anthropoid, Silver A, Silver B a dalších. Dále se z výpovědí dovídáme o složitém ukrývání parašutistů, o fungování domácího odboje a ilegálních organizací (např. organizace JINDRA nebo Obrana národa). Podrobně je pak vylíčena příprava atentátu, vybírání nejvhodnějšího místa a nakonec provedení 27. května 1942 skupinou Anthropoid – Jan Kubiš a Josef Gabčík. Po atentátu se pak parašutisté pobývající v Praze ukrývají v kryptě kostela Cyrila a Metoděje. Zrada jejich kamaráda Karla Čurdy pak přivede gestapo na jejich stopu a následný boj v kostele se pro ně stává posledním. Po prohrané bitvě již nevidí žádnou naději a obrátí zbraň sami proti sobě. Ivanov ve své knize neopomíná ani související události, jako je vypálení Lidic a Ležáků a působení skupiny Silver A na Pardubicku. Vedle působivého vyprávění neopomíná dodat jasněji hovořící fakta, dovídáme se, kolik vlastenců bylo za Heydrichiády popraveno a jak fungovaly stanné soudy. Stejně jako řada dalších historiků se Ivanov přiklání k názoru, že atentát na Reinharda Heydricha nebyl v dané situaci nezbytný, jak bývá často označován. Sice zapůsobil jako morální posila pro český národ a zajistil i ohlas ve světě, ale zároveň stál tisíce lidských životů."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a4ed44ca55c.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
M_Ivanov_Atentat_na_Reinharda_Heydricha.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse