Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 503 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2717 prací zdarma.

Poradíme vám

Moliére


Kategorie: Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Další díla spisovatele: Moliére

Životopisy spisovatele: Moliére

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce jen velmi stručně seznamuje s Moliérovým životem. Věnuje se jeho dětství a zázemí. Hlavní důraz je kladen na založení a jeho další život s divadelní společností "Skvělé divadlo", které mu umožnilo tvořit, ale zároveň mu vzalo zdraví. V závěru jsou vyjmenována některá z děl.

Obsah

1.
Dětství
2.
Skvělé divadlo
3.
Životní styl
4.
Dílo

Úryvek

“ 15.1. 1622 se zámožnému pařížskému měšťanovi Jeanu Poquelinovi narodil prvorozený syn, který dostal jméno Jean – Baptiste a který se měl podle otcova přání stát jeho nástupcem v čalounickém obchodě. Ctižádostivý Jean Poquelin si koupil roku 1631 úřad královského komorního čalouníka, a protože chtěl tuto funkci předat v budoucnu i svému synovi, poslal Jeana – Baptista roku 1632 na vychování do jezuitské koleje. Roku 1640 se mladý Poquelin přátelil se skupinou tzv. libertinů. Seznámil se tu především s Béjartovými což pro něj mělo převratné důsledky. Roku 1643 se zřekl funkce královského komorního čalouníka a na otci si vymohl podíl z matčina dědictví a založil spolu s přáteli vlastní divadelní společnost – „Skvělé divadlo“.

„Skvělé divadlo“ zahájilo činnost 1. Ledna 1644, ale po dvouletém živoření se rozpadlo a jeho ředitel, který z ohledu na váženou měšťanskou rodinu přijal pseudonym Moliére, se dostal do vězení pro dlužníky. Roku 1645 se připojili Moliére a Béjartovi k italské herecké společnosti, s níž odjeli na divadelní turné na venkov. Někdy kolem roku 1650 se stal ředitelem této společnosti a zároveň psal pro ni i divadelní hry, z nichž se však zachovaly buď jen názvy, nebo opisy pořízené pravděpodobně herci nebo diváky."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: zivx0024.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Moliere.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse