Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Moliére: Lakomec


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Moliére

Životopisy spisovatele: Moliére

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve seznamuje s autorem. Poté se již věnuje charakteristice motivů, postav a popisu děje Lakomce. Závěr patří hodnocení díla, včetně zamyšlení, zda je dílo aktuální. Obsahuje také velmi krátkou ukázku.

Obsah

1.
O autorovi
2.
Motivy komedií
3.
Obsah
4.
Charakteristika postav
5.
Děj
6.
Hodnocení díla
7.
Aktuálnost díla
8.
Úryvek

Úryvek

“Charakteristika postav:

Harpagon – Moliére na něm ukazuje obraz lichváře, který je pro své peníze ochoten obětovat cokoliv. Citovými vztahy počínaje a vlastní rodinou konče. Ztráta peněz pro něj znamená naprostou tragédii, nenávist ke všemu živému, nechuť k životu a ztracený smysl života.

Šindel – Je zcela oddaný svému pánu Kleantenovi. S myšlenkou, že svému pánovi pomůže, ukradl Harpagonovi jeho skříňku s penězi.

Kleantes – Harpagonův syn. Zamiloval se do Marie, i když byla velice chudá. Šílená láska k penězům jeho otce se mu příčí. Je tedy jeho pravým opakem.

Marie – Chudá dívka, která se stará o sovu nemocnou matku. Zamilovala se do Kleantena. Ne pro jeho peníze, ale proto, že je takový jaký je.

Hodnocení díla:

Dílo se mi líbilo z toho důvodu, že v něm Moliére zesměšňuje malomešťáctví. Vytvořil typ člověka, pro něhož peníze znamenají všechno a je schopen pro ně obětovat lásku rodiny. Bez peněz si ani svůj život nedovede představit. Raději umře, než aby se vzdal svých peněz. Jejich ztrátou upadá do pološílenství. Moliére ve svých dílech kritizoval a odsuzoval morálku založenou na tyranství a slepé poslušnosti. Vysmíval se výchově, jež vedla k nevědomosti a k tupému poddanství dětí vůči rodičům a žen vůči mužům. Zde můžeme vidět i vliv z jeho vlastních zkušenosti s rodiči.
Jeho hry odkrývají pokratecké svatouškovství, míří na církev a špiclovský systém až do rodin, pokrytectví a touhu po dědictví."

Poznámka

Práce obsahuje hrubé pravopisné chyby a věcné chyby ve vlastních jménech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: litx0005.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Moliere_Lakomec.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse