Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Moliere: Tartuffe


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Moliére

Životopisy spisovatele: Moliére

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento rozbor obsahuje krátký životopis autora a shrnutí jeho díla. Následuje rozbor Tartuffa, kde se autor soustředí především na popis děje a hlavních postav . Zabývá se také uměleckými a kompozičními prostředky. Na konci je uveden autorův názor na knihu a historické souvislosti.

Obsah

1.
Základní informace o díle
2.
O autorovi
3.
Téma, místo a doba, děj
4.
Hlavní postavy
5.
Umělecké a kompoziční prostředky
6.
Vlastní názor
7.
Souvislosti

Úryvek

"Místo a doba děje: Francie, Paříž, druhá pol. 17. stol.
Téma: pařížský šlechtic Orgon se nechá nachytat svatouškovstvím žebráka Tartuffa
Děj: Orgon vezme k sobě do rodiny žebráka Tartuffa, který začne žít z jeho peněz. Všichni ho kromě Orgona a jeho paní Pernellové, jeho matky, prohlédli a velmi ho nesnášeli. Orgon z něj byl však unešen, říkal mu bratře. Přestože svou dceru zasnoubil s Valérem, rozhodl se zasnoubení zrušit a dát Marianu Tartuffovi, aby ho měl v rodině. Tartuffe ale miloval Elmíru, když se jí konečně vyznal, slyšel to i Damis, který žaloval otci. Orgon mu nevěřil a vyhnal ho z domu. Mariana taky odporoval, a tak Orgon na Tartuffa přepsal celý majetek. Elmíra se nevzdala a chtěla Orgonovi ukázat, že Damis nelže. Schovala Orgnona pod stůl a zavolala Tartuffa, on jí znova vyznal lásku a Orgon ho vyhnal z domu. Tartuffe se mu vysmál a šel vše ukázat králi. Orgon vlastnil kompromitující listiny, které mu taky odkázal. Na základě toho si Tartuffe myslel, že Orgona zatknou, ale vše dopadlo jinak. Majetek byl Egonovi navrácen a Tartuffe byl zatčen.
Hlavní postavy:
Tartuffe – dříve žebrák, kterého Orgonova rodina potkávala v kostele, Orgona okouzlila jeho „zbožnost“ a vzal ho k sobě do rodiny, v domě hrál ubožáka a věřícího, stále se modlil a citoval z bible, hodně jedl a pil, dvořil se Elmíře
Orgon – manžel Elmíry, pařížský šlechtic, nechal se obelhat a chtěl dostat Tartuffa do rodiny, říkal mu bratře a přepsal na něj majetek
Elmíra – druhá Orgonova manželka, Tartuffe do ní byl zamilovaný, prohlédla jeho pokrytectví a žalovala manželovi
Damis – Orgonův syn z prvního manželství, upřímný, výbušný, nesnášel lež, byl otcem vyhozen z domu
Mariana – Orgonova dcera z prvního manželství, milovala Valéra, kterého si chtěla vzít, otec jí nutil Tartuffa"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a1044ec88e43.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Moliere_Tartuffe.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse