Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Moliére: Tartuffe

Moliére: Tartuffe


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Moliére

Životopisy spisovatele: Moliére

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká práce pojednávající o Moliérově hře Tartuffe na většině svého prostoru shrnuje děj dramatu. Dodává také stručnou charakteristiku postav, citát z díla a jednou větou zachycuje jeho hlavní myšlenku.

Obsah

1.
Bibliografické údaje
2.
Děj
3.
Charakteristika postav
4.
Hlavní myšlenka
5.
Názor
6.
Citát

Úryvek

" Tartuffe – Moliére

Autor: Moliere, vlat. jménem Jean Baptiste Poquelin
Překlad: František Vrba
Ilustrace: J. Ulrich
Nakladatelství: Mladá fronta Praha
Jazykové zpracování: Klasicistní veršovaná, satirická komedie. Většina projevů se rýmovala. Jen málokdy se vyskytovaly archaismy.

Děj: Svatoušek Tartuffe si svou ctností a svým chováním získá bohatého měšťana Organa natolik, že Tartuffe smí žít v jeho domě jako jeho přítel. S čím ovšem nesouhlasí další obyvatelé domu. Pro něj není nic dost dobré a neustále někoho napomíná. Jediní jeho zastánci jsou Orgon a jeho matka. Ta ovšem nevydrží neustálé pomlouvání svého oblíbence a dům opustí.
Orgon Tartuffovi slíbí ruku své dcery. Mariana ale Tartuffa odmítne a začne se dohadovat s otcem. Nedokáže mu však dlouho odporovat, a proto si na pomoc zavolá komornou Dorinu, která vždy řekne na rovinu to, co si myslí. Snaží se Orgona přesvědčit, její plán nevyjde a Orgon stále trvá na svém. Dorina se spolčí s Orgonovým synem Damisem a dohromady vymyslí malou lest. Oba dva si všimli, že se Tartuffovi líbí Orgonova žena Elmíra. Domluví jim schůzku, kde se Elmíra snaží odradit Tartuffa od svatby. Tartuffe poté začne Elmíře vylévat své city a těsně před uzavřením dohody že ze svatby sejde vynoří se z keře Damis a běží vše povědět otci. Orgon se zeptá Tartuffa zda je to pravda, ten nic nezapírá a je připraven na trest.
Orgon se poté rozzlobí na svého syna a vyžene jej z domu, následně přepíše svůj majetek na Tartuffa. Potom znova s rodinou probírá Tartuffovo nařčení. Nevěří ani Elmíře, že je to pravda, proto mu navrhne aby se při dalším jejich setkání schoval pod stůl.
Elmíra předstírá lásku k Tartuffovi takže se brzy prozradí. Potom ho poprosí, aby se šel podívat ven, zda-li je někdo nemůže.
Po tomto to již Orgon nemůže vydržet, je rozčílený, když se Tartuffe vrátí, vyleze zpod stolu a chce ho vyhnat z domu. Tartuffe neváhá a řekne Orgonovi, že dům
Už to vypadá, že Orgon i s rodinou budou muset opustit dům, když přišel královský zmocněnec s Tartuffem. Tartuffe předtím donesl králi listiny, které mu svěřil Orgon - byly to listiny, od jeho přítele Argase. Ten jako vzbouřenec utekl před králem do ciziny. Tartuffe si myslel, že zmocněnec Orgona zatkne, král mu však dal jiný rozkaz - zatknout Tartuffa, odebrat mu darovací list a vrátit majetek Orgonovi, který stál za králem při povstání.

Charakteristika postav:
Tartuffe- žebrák, intrikán, přetvařující se.
Orgon- pařížský šlechtic, dobrák, který nechal přepsat svůj majetek na Tartuffa.
Elmíra- Orgonova druhá žena.

Hlavní myšlenka: Podvodníků se po nějakou dobu může dařit lépe než slušným a poctivým lidem, ale stejně většinou skončí špatně.

Názor: Kniha má rychlý napínavý děj. Líbila se mi i protože obsahuje vtipné rozhovory a hlášky.

Citát:
Tartuffe,,Pomalu,vašnosti!...Vy jste mi ale šídlo!Však brzy najdete to svoje nové sídlo! Ve jménu krále vás na místě zatýkám!‘‘
Orgon,,Tak tams to dotáhl, ty ničemo, až tam! Tos pro mě schovával – a teď jsi na trůnu! Tos tomu zrádcovství nasadil korunu!‘‘"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f8c4fec34b23.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Moliere_Tartuffe.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse