Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 569 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2738 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Díla abecedně > Alois a Vilém Mrštíkové

Díla od autora: Alois a Vilém Mrštíkové

Název Goodness Staženo

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša - rozbor k maturitě

Rozbor dramatu Maryša bratří Mrštíků k maturitě nejprve seznamuje s životem a díly autorů. Jmenuje rovněž jejich literární současníky a přibližuje lit... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století


6513x

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša

Jedná se o poměrně kvalitně zpracovaný referát představující dílo bratrů Mrštíků - Maryša. Mimo samotných autorů jsou představeny také hlavní postavy ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

5375x

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša

Text stručně seznamuje a dílem Maryša bratrů Mrštíkových. Nejdříve jsou uvedeny životopisy autorů, poté je charakterizováno drama Maryša. Práce se věn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

1101x

Bratři Mrštíkové: Maryša

Práce seznamuje s dílem Maryša bratří Mrštíků.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce


479x

Bratři Mrštíkové: Maryša - autoři a obsahy známých literárních děl 8/10

Práce v hlavních rysech postihuje žánr, směr, témata a především děj dramatu Maryša bratří Mrštíků. Charakterizuje literární směr díla, uvádí stručné ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

332x

Maryša - Alois a Vilém Mrštíkové

Práce obsahuje rozbor knihy Maryša od Aloise a Viléma Mrštíkových, která je vhodná k maturitní zkoušce a obsahuje i poměrně rozsáhlý obsah.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

276x

Maryša - Vilém a Alois Mrštíkové

Rozbor díla bratří Mrštíků obsahuje základní informace a poznatky o postavách, místu děje a ději samotném. V rozboru jsou detailně popsány charakteris... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

187x

Alois a Vilém Mrštíkovi: Maryša - literární rozbor k maturitě 17/22

Práce obsahuje literární rozbor realistického dramatu Maryša od bratrů Mrštíků. Zahrnuje životopisy obou bratrů, seznamuje se zařazením díla do literá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

95x

Vilém a Alois Mrštíkovi: Maryša

Práce se věnuje rozborem díla Maryša od bratrů Mrštíkových. Stručně se věnuje i jejich životům.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

68x

Alois a Vilém Mrštíkovi: Maryša

Obsahem práce je charakteristika dramatu Maryša. Uvedeny jsou informace týkající se místa a času děje, použitého literárního jazyka i kompozice, včetn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

22x
1  2  »