Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 534 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2718 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Díla abecedně > Božena Němcová

Díla od autora: Božena Němcová

Životopisy spisovatele: Božena Němcová

Název Goodness Staženo

Božena Němcová: Babička - charakteristika postav

Práce velmi stručně představuje děj a hlavní postavy románu Babička od Boženy Němcové.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

19914x

Němcová, Božena: Babička

Jedná se o popis děje románu české autorky Boženy Němcové, konkrétně její Babičky. Mimo hlavních postav a děje, přibližuje práce také kompoziční obsah... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

4075x

Božena Němcová: Divá Bára

Tato práce se věnuje známému dílu Boženy Němcové Divá Bára. Poměrně stručně se zabývá samotným dějem příběhu.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

2665x

Božena Němcová: V zámku a podzámčí

Práce ve stručnosti představuje osobnost české spisovatelky Boženy Němcové a hlavně se zaměřuje na jedno z jejích děl, knihu V zámku a podzámčí. Práce... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

1974x

Božena Němcová: Karla

Velmi stručně vypracovaný obsah povídky Karla od Boženy Němcové. Kromě samotného obsahu knihy, se zabývá i použitými jazykovými prostředky, a přikládá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

1631x

Božena Němcová: Babička

Text stručně seznamuje s dílem Babička české spisovatelky Boženy Němcové. Věnuje se popisu děje a charakteristice postav.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

1121x

Božena Němcová - Divá Bára

Práce obsahuje všechny potřebné informace o díle Divá Bára Boženy Němcové do čtenářského deníku. Uvádí bibliografické údaje o knize, informace o autor... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

1121x

Božena Němcová: Babička

Práce představuje rozbor díla Babička Boženy němcové. Úvodní část podává základní charakteristiku včetně zařazení do literárního druhu, směru a žánru,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století


1114x

Božena Němcová: Divá Bára

Práce stručně popisuje děj povídky Divá Bára od české spisovatelky Boženy Němcové.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

1029x

Božena Němcová: Divá Bára

Práce popisuje obsah díla Divá Bára Boženy Němcové a provádí jeho stručný rozbor. Součástí jsou informace o autorce, shrnutí děje knihy nebo charakter... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

831x
1  2  3  4  »