Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Na západní frontě klid, Erich Maria Remarque

Na západní frontě klid, Erich Maria Remarque


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Erich Maria Remarque

Životopisy spisovatele: Erich Maria Remarque

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor díla Na západní frontě klid, jehož autorem je německý spisovatel Erich Maria Remarque. Naleznete zde vše potřebné ke složení maturitní zkoušky z ČJ.

Obsah

1.
Autorův životopis
2.
Další autorova tvorba
3.
Vysvětlení názvu
4.
Kompozice
5.
Literární druh a žánr
6.
Inspirace
7.
Kritika
8.
Místo a čas
9.
Obecné informace
10.
Jazyk
11.
Hlavní myšlenka
12.
Charakteristika hlavních postav
13.
Kontrasty
14.
Děj
15.
Rozbor důležitých scén
16.
Děj
17.
Zařazení do literárního kontextu

Úryvek

"Autor:- 1898-1970
- Němec
- Vlastním jménem Remark
- Ze soc. slabší rodiny
- R. 1916 odešel jako 18letý do 1. Sv. války. Na západní frontě byl brzy vážně raněn a konec války prožil v lazaretu v Duisburgu.
- Po návratu z války měl problém začlenit se do společnosti. Vystřídal mnoho povolání.
- Hodně cestoval ( Itálie, Balkán, Švýcarsko…)
- Měl sedmileté manželství s Juttou Zambonovou, které skončilo, když emigroval r . 1931 do Ascony
- R. 1931 byl nominován na Nobelovu cenu míru
- Známým se stal po vydání knihy Na Západní frontě klid- neobyčejně populární
- Po nástupu nacismu se stal zakázaným autorem byl zbaven německého občanství.Nacistická propaganda prohlásila, že Erich Maria Remarque je doopravdy Paul Kramer (Remarque pozpátku), Žid, který se nikdy nezúčastnil první světové války, a tudíž ji nemůže popisovat. Označila ho za „literárního zrádce“ a jeho knihy byly veřejně páleny, protože jeho popis války byl pro militantní režim krajně nevhodný.
- Roku 1939 emigroval do New Yorku, kde získal americké občanství. Během druhé světové války zemřela jedna z jeho sester v koncentračním táboře, což ho později podnítilo k napsání knihy Jiskra života.
- Někdy bývá řazen ke ZTRACENÉ GENERACI- zde se ovšem řadí jen díky své tvorbě a názorům, jinak do ní nepatří, protože sem patří pouze američtí autoři, kteří zažili 1. světovou válku a popisují hrůzy, které přinesla a pozdější problém vojáků, kteří mají problém se zařazením do společnosti. Toto označení poprvé použila Gertrude Steinová a zpopularizoval ho Hemingway ve své knize Fiesta ( I slunce vychází).
- DÍLO- Na Západní frontě klid
-Cesta zpátky- volné pokračování Na západní frontě klid
- Tři kamarádi
-Poslední stanice- drama o bombardování Berlína
Název:- Nazváno podle poslední kapitoly, kdy Pavel Baum umírá. Blíží se konec války a boje utichají.
Pavel je zastřelen a zpráva o tom dni zní- Na Západní frontě byl klid.
Lit. druh:- epika
Lit. žánr:- válečný román
Inspirace:- Remarque se inspiroval svým pobytem ve válce a ve válečných nemocnicích. Situace
v knize jsou popsány s naprostou přesností, což svědčí o vlastních bohatých zážitcích
-1930- Na Západní frontě klid- film oceněn Oscarem
-1979- znovu zfilmováno
Lit. kritika:- dílo bylo přijat velice příznivě, díky reálnému zobrazení války a jejich hrůz. Během
jednoho roku se prodalo milion exemplářů jenom v Německu, další milion v zahraničí.
- Po nástupu nacismu bylo dílo zakázáno, protože působilo protiválečně (viz výše)
Kompozice- členěno do očíslovaných kapitol.
-většinou chronologický děj, ale vyskytují se zde i retrospektivní pasáže
- Na začátku něco jako úvod, věnování nebo předmluva:
Tato kniha nechce být ani obžalobou
ani vyznáním. Chce se pokusit vydat
svědectví o generaci, která byla válkou
rozbita - i když unikla jejím granátům.
Místo a čas:- Děj se odehrává během první světové války na Západní frontě i v rodném městě. Jsou
zde zobrazeny protipóly války(válečná vřava a hrůzy války a relativně poklidný život ve
městě). Kniha vypráví příběh, který se odehrává od počátku války 1914 až do r. 1918,
kdy umírá poslední z kamarádů.
Obecně:- Popisuje krutou realitu války a hluboké odtržení od civilního života německých vojáků
vracejících se z fronty. Román podrobně a výstižně představuje válečnou realitu takřka s
novinářskou precizností. Neukazuje heroický boj vojáků na frontě, ale soustřeďuje se na
jejich utrpení a nesmyslnost celého konfliktu, zvýrazňuje tragédii generace, „jejíž prvním
povoláním bylo vyrábění mrtvol“.
- autobiografická postava - Remarque 1916 odešel jako 18letý do první světové války, na západní frontě byl brzy vážně raněn a konec války prožil v lazaretu, po válce se nedokázal začlenit (měnil povolání)
Jazyk:- psáno ich-formou( až na poslední kapitolu- er-forma)
- Realismus a často až naturalismus
- Slohové postupy: vyprávěcí, popisný( popisy přírody), charakterizační( charakteristika ostatních vojáků a lidí), úvahový( formou vnitřních monologů)
- Vyprávění autora, ale i časté dialogy mezi postavami
- Jazyk většinou spisovný, ale vyskytují se zde i vulgarismy
- Detailní popisy přírody a prostředí.
- Přirovnání: "Hony na jednotlivce jako na zajíce."; "Hubený jak chmelná tyč."; "S tváří jak z hlíny."
- Epiteton: "Šedivá roztékající se země."; "Cvičné hubování."
- Personifikace: "Neduživý lesk nás přijímá."; "Vedro nehnutě spočívá na prostranství."
- Metafora: "To je tím, že člověk sám o sobě je především bestie, a teprve navrchu, jako u chleba se sádlem, je přimáznutá trocha slušnosti."
- Rčení: "Cítím to v kostech."
- Změny v pravopise: "jako křídlová kresba s tabule"
- Hodně pomlček a výpustek (elips) v textu: buď chce autor něco zdůraznit, vložit nebo jako výčet
- Slangové výrazy: "lávor" (ešus); "solilo" (bombardovalo); "pecen komisárku" (pecen chleba); "menáž" (příděl);"vydal na hlavu" (na sebe); "latrína" (záchod); "rekrut" (ten, co nově narukoval do války - nováček, elév)"Tomíci" (označení pro Angličany); cerkulát" (uzenina); "dišputace" (diskuze více účastníků, řešení problémů); "dělová horečka" (když si strachy nadělal do kalhot)
- Francouzské slova- “camarade’’"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53d769ef508e9.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Na_zapadni_fronte_klid_E.M.R.doc (73 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse