Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Němcová, Božena: Babička

Němcová, Božena: Babička


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Božena Němcová

Životopisy spisovatele: Božena Němcová

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o popis děje románu české autorky Boženy Němcové, konkrétně její Babičky. Mimo hlavních postav a děje, přibližuje práce také kompoziční obsah románu a stručně představuje samotnou autorku.

Obsah

1.
Hlavní postavy
2.
Děj
3.
Lingivistická stánka knihy
a) Jazykově
b) Kompozičně
3.
Božena Němcová

Úryvek

"Jazykově – popisný realismus s prvky realizace; děj je nejednotný, řada obrazů z venkovského života

Kompozičně – dvě dějová pásma: a) příjezd babičky na Staré bělidlo a poznávání okolí, hosté
b) od 8. kapitoly rámec: rok na Starém bělidle, obraz života ve všech ročních obdobích; prolog – vzpomínka na babičku, její oslovení
epilog – poslední dny babiččina života, pohřeb
epizoda – příběh Viktorčin

Autorka 
Božena Němcová 1820 – 1862
Narodila se ve Vídni, mládí strávila v Ratibořicích (Náchodsko). Velký vliv babičky; byla provdána za úředníka finanční stráže Josefa Němce – pro vlastenectví byl často překládán na jiná místa:
- poznává různá místa – Praha, Chodsko, Červený Kostelec, Litomyšl, Polná, Slovensko
- vlastenectví a odvaha (účast na pohřbu Karla Havlíčka
- citlivost k sociálním otázkám: spravedlivější společnost a lepší postavení ženy ve společnosti
Dílo: pohádky – Národní báchorky a pověsti (Chytrá horákyně), Slovenské pohádky a pověsti
národopisné studie – Obrazy z okolí domažlického
publicistická tvorba – Selská politika
povídky – Chudí lidé, Pan učitel, Dobrý člověk, Chyže pod horami, Divá Bára, Babička (1855), V zámku a podzámčí (1856), Pohorská vesnice"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45efe25b69d4d.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Nemcova_Bozena_Babicka.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse