Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Nikolaj Vasilijevič Gogol: Ženitba

Nikolaj Vasilijevič Gogol: Ženitba


Kategorie: Asijská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Nikolaj Vasiljevič Gogol

Životopisy spisovatele: Nikolaj Vasiljevič Gogol

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce uvádí základní data o autoru Ženitby N.V.Gogolovi. Shrnuje děj a v závěru uvádí krátkou ukázku.

Obsah

1.
O autorovi
2.
Děj
3.
Úryvek

Úryvek

“ Ženitba

Autor: Nikolaj Vasilijevič Gogol
(1803-1852)

Představitel ruského kritického realismu. Zobrazením upadajícího ruského feudalismu se mu podařilo zachytit pokřivené lidské vztahy a charaktery. V povídkách s vesnickou a historickou tématikou podal obraz minulých i současných tradic života na Ukrajině. Ve svých dílech uplatnil svůj satirický talent. Silně působil např. na Havlíčka a Jana Nerudu.
Psal povídky, romány, komedie.
Povídky: Taras Bulba, Večery na dědince poblíž Dikaňky, Petrohradské povídky
Román: Mrtvé duše
Komedie: Revizor, Ženitba
Petrohradské povídky – např. Podobizna, Bláznovy zápisky, Plášť, Nos


Tekla Ivanovna je zprostředkovatelka sňatků. Byla najata, aby vdala Agatju Tichonovnu. Tekla nechce ponechat nic náhodě, a proto sehnala najednou šest ženichů. Když byla zrovna v domě jednoho z nich, carského rady Podkolesnia, byla vyrušena Kočkarevem, jeho přítelem.
Tomu se nelíbilo, že Tekla Ivanovna chce oženit jeho přítele, a proto jí dal najevo, že tam není potřebná. Předtím na ní vyzvěděl, jak se jmenuje a bydlí nevěsta. Rozhodl se vzít ženitbu do svých rudkou.
Do domu Agafji Tichonovny byli pozváni všichni ženiši a na Agafje bylo, aby si vybrala toho pravého.
Působením Kočkareva byli všichni ženiši vyhnáni vyhnáni z domu a zbyl pouze Podkolesnin. Tomu se do ženění ale vůbec nechtělo. Kočkarev ho však donutil. Podkolesin vyznal Agafje lásku. Termín svatby byl domluven, ale když přijeli do domu carského rady, byt byl prázdný. Ve strachu před sňatkem, k velké radosti Tekly Ivanovy, Podkolesin utekl.

Úryvek: „Čert to vzal! Jak je to možné, z pokoje přece vyletět nemohl. Snad se někam
schoval … Ivane Kuzmiči! Kde jsi? Nedělej hlouposti už je toho dost, pojď
rychle: jaké jsou to hloupé žerty, je čas jít do kostela."

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: litx0040.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Zenitba.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse