Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 550 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2728 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Oscar Wilde- Cantervillské strašidlo

Oscar Wilde- Cantervillské strašidloKategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Oscar Wilde

Životopisy spisovatele: Oscar Wilde

Škola: Gymnázium Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou

Charakteristika: Práce se zaměřuje na rozbor a obsah díla k ústní maturitní zkoušce.

Obsah

1.
Autor
2.
Dílo

Úryvek

"- 2. pol. 19. století (1854-1900)
- Období rozpadu tradičních hodnost a vznik moderních stylů (impresionismus, symbolismus, dekadence)
- Představitel anglické dekadence
- Dramatik, básník, prozaik
- Jeho cíl života: krása a rozkoš (žil svobodně bez konvence a bez ohledu na morálku- vědomě šokoval svým chováním)
- Byl obžalován z homosexuality
- Zemřel sám v bídě a se špatným zdravím v Paříži

Současníci: Charles Baudelaire (Fra), Paul Verlaine (Fra), Jean Arthur Rimbaud (Fra), Walt Whitman (USA), Karel Hlaváček (ČR)


Moderní umělecké směry 19. st
- Doposud úspěšný rozvoj společnosti -> optimistický pohled na skutečnost
- X změna: rychlé životní tempo, konkurenční boj, … => růst napětí, neshod a kritiky reality
- Rozpad tradičních hodnot a ideálů
- Nový životní pocit: obdiv k silnému jedinci, jeho vůli k moci, odmítnutí demokracie
impresionismus, symbolismus, dekadence


DEKADENCE=úpadek
o umělecký směr, který vnikl koncem 19. století
o vyjádření odporu spisovatelů ke společnosti, její morálce a vkusu
o INDIVIDUALISMUS: právo na osobité vidění světa, vyjádření zkušeností, prožitků, nálad bez ohledů na morálku
o SENZIBILITA: soustředění na vnitřní život člověka


Znaky:
• Pocit umělců, kteří jsou znechuceni společností, reálný svět jim připadal těsný úzký a nedokonalý => útěk do vlastního světa- sny a mystika-víra v nadpřirozeno (v Boha)
• Pesimistické nálady
• Pocity: smutku, skepse, nudy, marnosti, zmaru
• Úsilí o „čisté umění“ – lartpourlartismus=umění pro umění
-důraz kladen na formální stránku umění – na krásno
• Morbidní témata, přesycenost erotiky, narcismu, výstřednosti


Život dekadentů: užívání života: sex, alkohol, ženy, bohémství, satanismus, fantazie
X doprovázeno depresemi a smutkem
CANTERVILSKÉ STAŠIDLO
Charakteristika


Jedná se o hylo (materialisticko)-idealistickou romanci humorného a satirického charakteru, jež staví do kontrastu dva různé životní postoje - stanovisko praktického člověka bez víry a postoj snílka s fantasií. Název, ve kterém si odporují dva protichůdné filozofické směry, určuje z velké míry i charakter díla."

Poznámka

Část textu je upravena v tabulce.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5371eae6d3339.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
x5371eae6d3339.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse