Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Oscar Wilde - Obraz Doriana Graye

Oscar Wilde - Obraz Doriana Graye


Kategorie: Ostatní literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Oscar Wilde

Životopisy spisovatele: Oscar Wilde

Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Obraz Doriana Graye od Oscara Wilda. Zaměřuje se na literární druh, žánr, život autora, děj a kompozici díla.

Obsah

1.
Literární druh
2.
Literární žánr
3.
Oscar Wilde
4.
Děj
5.
Postavy
6.
Kompozice
7.
Jazykové prostředky
8.
Okolnosti vzniku díla a vliv na další autory

Úryvek

"LITERÁRNÍ DRUH
PRÓZA -> označení pro dílo, které není napsané ve verších ani v dramatické podobě.
Stavební jednotkou je slovo, věta, odstavec, kapitola, díl, kniha, cyklus….
Tíhne k vyprávění, směřuje k věcnosti a objektivnímu zachycení skutečnosti.
Podléhá jen gramatickým a stylistickým pravidlům.
Hlavní žánry- povídka, novela, román, esej, pohádka, pověst, anekdota, epos, báje, kronika, hádanka
LITERÁRNÍ ŽÁNR
ROMÁN = Prozaický žánr.
Zachycuje různá společenská prostředí a osudy postav v dlouhém úseku života.
Hlavní dějová linie se dále větví do různých epizod.
Různé druhy podle témat (sociální, psychologický, autobiografický, dobrodružný, detektivní…), podle času děje (historický, válečný, utopický…).
Je delší než povídka, novela. Má více hlavních postav a rozsáhlé charakteristiky.
OSCAR WILDE
Kontext literatury
Dekadentní literatura: Umělci jsou přesyceni dojmy, znechuceni společností, proto od ní utíkají a vytvářejí si vlastní svět. Typická je pesimistická nálada, morbidita, pocity zmaru, erotická přesycenost, narcismus, nuda a zoufalství. Způsob života koresponduje s tvorbou – jsou to bohémové, satanisté, alkoholici, provozují nezávazný sex a užívají drogy. Vyjadřují pocity úzkosti a deprese z konce století. Odvraceli se od dosavadních tradic.

Další autoři: Edgar Allan Poe (Havran), Walt Whitman (Stébla trávy)


ŽIVOT
Narodil se v roce 1854 v rodině chirurga, matka byla spisovatelkou. Studoval klasickou filologii v Dublinu a na Oxfordu. V roce 1884 se oženil s Constance Lloydovou, jejíž finance mu dopomohly k tomu, aby mohl žít v luxusu. Měli dva syny – Cyrila a Vyvyana. Od roku 1891 byl milencem lorda Alfreda a o čtyři roky později byl obviněn z homosexuality a byl odsouzen na dva roky k těžkým pracím. Jeho manželka se od něj odvrátila a odstěhovala se. Syn Vyvyan se stal také spisovatelem. Později se Wilde nechal přejmenovat na Sebestiana Melmotha. Zemřel v roce 1900 a náklady na jeho pohřeb zaplatil lord Alfred.

DALŠÍ DÍLA: Šťastný princ a jiné pohádky (sbírka pohádek), Vějíř Lady Windermanové, Jak je důležité míti Filipa, Slavík a růže


DĚJ
Pojednává o mladém muži Dorianovi, který je velmi krásný a nechává se malovat u malíře Basilla, zde se setká s lordem Henrym, který je jeho krásou a mládím okouzlen a neustále ho obdivuje a prohlásí, že je krása i mládí pomíjivé. Dorian na popud této Henryho myšlenky vysloví přání, že by chtěl zůstat navždy mladý a krásný a aby místo něj stárl obraz. To se mu vyplní, aniž by si toho všiml. První změna na obrazu se projeví poté, co se Dorian zamiluje do mladé herečky Sibyly Vaneové a posléze ji opustí a ona spáchá sebevraždu. Obraz se poté změní a na Doriana se začne šklebit a vysmívat se mu. Dorian páchá čím dál tím více zločinů a hříchů a podle toho se mění i jeho obraz. Své tajemství odmítá komukoliv říct, a když se to dozví jeho přítel Basill, zabije ho. Později má z toho Dorian výčitky a ve vzteku probodne šklebící se obraz starého muže. Jakmile to udělá, spadne na zem mrtvý a obraz se vrátí do původní podoby. Když najdou ve starém pokoji Dorianovo tělo, poznají ho pouze podle jeho šperků."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x540cc3942958b.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Obraz_Doriana_Graye_Oscar_Wilde.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse